Tonga adalarında dini inanç bunlardan biraz daha gelişkin bir duru­ma sahip görünür, insanlar yüce varlıklara ya da tanrılara inanır; mezi­yetlerine ya da erdemlerine göre hayır ve şer bunlardan gelir. Bunlar­dan başka daha önemsiz tanrılar da vardır, bunlar ölmüş kabile şefle­rinin ruhlarıdır ve güçleri daha sınırlırdır. Her türlü şer iyi tanrıların öf­kesine ya da kötü tanrıların bozgunculuk eğilimine bağlanır. İnsan en başında, tanrıların ülkesi olan Bolotoo’dan gelmiştir. (Aşağı sınıflar ha­riç) insan ruhunun varlığına inanırlar, bu form bakımından onun dün­yadaki varlığının bir benzeridir ve ölümden hemen sonra Bolotoo’da varlığını sürdürür.

tongan_banner

 

Tongalıların, soyu tanrılara uzandığı söylenen bir ruhani önderi var­dır. Rahip kendisine danışıldığında psişik bakımdan esaslı bir değişim geçirip “transa girer” ve tanrıların iradesini açıklar. Tanrıların çoğunun ayrı bir tapınağı ve rahibi vardır; fakat anlaşılan, törenin bir parçası du­rumundaki kava içkisi içilmeden ne umumi, ne de özel dini ayin yapı­lır. Olacakları haber veren işaretlere ve büyülere inanırlar, ölmüş kabi­le önderlerinin ruhları için kurban sunarlar ve herhangi önemli bir işe girişmezden önce tanrılara danışırlar._86200492_tonga_dancers

 

Bu insanlar arasında kabile şeflerinin aileleri için ayrılmış özel mezar­lıklara rastlanmıştır. Aynı durumdaki diğer birçok insan topluluktarı gi­bi bunlar da yaslarını kendilerini sopalarla, taşlarla, bıçaklarla ya da keskin kabuklarla yaralayarak, başlarını traş ederek, yanaklarını tütsü­leyerek gösterirler.