Her ne Kadar Romalılar soyca Greklerle akraba ve köken itibariyle dinleri de birbirine bir ölçüde benzer idiyse de siyasi tarih içerisindeki çatallanmalar, şahsi ve içtimai mizaçların farklılığı neredeyse eş zamanlı […]