Skip to Content

Tag Archives: kimya deneyleri

DENEY-20 Katı koku gidericilerin süblimleşmesi

Konu :  Süblimleşme, ayırma, saflaştırma                               Süre :  30 dakika Açıklama : Öğrenciler süblimleşmeyi görmek için su banyosunda bir katı koku gidericisini kullanırlar. Araç ve gereçler (bir grup için) 2 adet 100 […]

DENEY-19 Halojenlerin reaksiyonları

Konu :  Halojenler                                      Süre :  30 dakika Açıklama : Öğrenciler halojen çözeltilerinin pH kağıdı üzerindeki etkisini incelerler. Daha sonra yer değiştirme reaksiyonları uygulanır. Araç ve gereçler (bir grup için) Beyaz fayans  […]

DENEY-18 İyodun Çinko ile Reaksiyonu

Konu :  Halojenler, geçiş elementleri, tuz eldesi, doğrudan sentez Süre :  45 dakika Açıklama : Tuz oluşturmak için oda sıcaklığında iyotla çinko reaksiyona sokulur.   Araç ve gereçler (bir grup için) […]

DENEY-17 Bağıl Atom Kütlesinin Tayini

Konu :  Mol, bağıl atom kütlesi, stokiyometri Süre :  45 dakika Açıklama : Öğrenciler ters çevrilmiş bir büret içerisinde magnezyum ile seyreltik hidroklorik asiti tepkimeye sokarlar ve üretilen hidrojen gazını toplarlar. […]

DENEY-15 Kimya ve elektrik

Konu :  Asit ve bazlar, tuz çözeltisinin elektrolizi.   Süre :  30-45 dakika   Açıklama : Öğrenciler indikatörlü tuz çözeltisi hazırlar ve bir elektrik devresi kurarlar. Katyonlar ve anyonlar karbon elektrot […]

DENEY-14 İki elementten bileşik eldesi

Konu :  Karışımlar ve bileşikler Süre :  30-45 dakika Açıklama : Öğrenciler demir ve kükürt karışımın özelliklerini not ederler ve daha sonra demir sülfür oluşturmak üzere ısıtırlar. Yeni bileşiğin özellikleri karışım […]

DENEY-13 Besinlerin enerji değerleri

Konu :  Besinlerdeki enerji Süre :  45-60 dakika Açıklama : Öğrenciler kütleleri bilinen değişik besinleri yakarlar. Öğrenciler hacmi bilinen suyu ısıtırlar ve besindeki enerji miktarını hesaplarlar. Araç ve gereçler (bir grup […]

DENEY-12 Polimerlerin tanınması

Konu :  Polimerler Süre :  45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük      Baget       7 […]

DENEY-11 Oksijenin eldesi

Konu :  İndirgeme, geçiş metalleri, oksijen Süre :  30 dakika Açıklama : Öğrenciler potasyum permanganatı (VII) ısıtarak oksijen üretirler. Araç ve gereçler (bir grup için) Tahta maşa                     Bunzen beki                 […]

DENEY-9 Katı ve Sıvı Yağlarda Doymamışlık

Konu : Organik kimya, doymuş ve doymamış yağlar Süre :  45 dakika Açıklama : Öğrenciler Volasil ile karıştırılmış farklı yağları bromlu suyla titre ederler. Araç ve gereçler (bir grup için) Beyaz […]

SIDE MENU

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.

    Goodreads

    Sitede arayın

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.