Küçük, fakat fevkalade il­ginç bir kabile olan Seylan Veddahları, Amerika yerlileri arasında yay­gın olanlara çarpıcı benzerlikler arzeden sınırlı bir inanç esasları küme­sine sahiptirler. İnançlarındaki baskın öge iyi ruhlardır; aslında Mr. […]