Daha sonra Budacılık’la ilgili bölümümüzde, Brahmanizmin Hindistan’daki üstünlüğüne son vermiş ve bin yıldan fazla bir zamandır onu büyük nisbette geriletmiş olan yeni dinin, Brahmanların mağrur tavırlarından, tören ve kurbanlara verdikleri […]