Konu :  Tersinir reaksiyonlar, kimyasallardan elektrik eldesi, kimyada enerji.   Süre :  45 dakika   Açıklama : Öğrenciler kurşun-asit pilinin dolmasını ve boşalmasını incelerler.   Araç ve gereçler (bir grup için) […]