Kendisini bu denli belirgin bir şekilde mutluluğun sağlayıcısı ve ıstırabın dindiricisi olarak takdim eden sistemin umumiyetle bir kötümserlik, yadsıma, bilinmezcilik (agnostisizm) felsefesi olarak adlandırması en tuhaf, en anlaşılmaz olaylardan biridir. […]