Sandwich Adalarının sakinleri dini düşünceleri bakımından daha gü­neyli akrabalarından kayda değer: bir farklılık arzetmezler: fakat kuşku­suz, sık sık maruz kaldıkları volkanik olayların tapınmalarını etkilemesinden olsa gerek, belirti volkanik tanrılara büyük önem atfederler. Bu tanrıların merhamet nedir asla bilmedikleri bunun için yerlerinden kı­mıldamadıkları, sadece sunuları kabul etmek veya intikam almak İçin gezindikleri iddia edilir. Cennet tasavvurları bakımından pek bir olağa­nüstülük göstermezler. Bir yerli Mr. Ellis’e ‘Yeme ya da içme, yahut gi­yecek elbise yoksa, bu cennetin iyiliği neden ibarettir?’ diye sormuş­tur. Bir aileden herhangi bir üyenin ölümünü takiben bu kişinin ruhu­nun, dünyada yaşadığı yerin etrafında dönüp dolaştığı, zaman zaman hayatta kalanlara rüyalarında göründüğü ve onların kaderlerini koru­yup gözettiği kabul edilir. Sandwich adalarında Kaptan Cook’a bir tanrı olarak tapılır ve kemikleri kutsal eşya olarak muhafaza edilidir.

sandwich2

Sandwich adalarında tabuya herhangi bir yerdeki kadar riayet edilir. Putlar, tapınaklar, kralın kişiliği ve adı, rahiplerin kişilikleri, kral ve ra­hiplerin ev ve diğer mülkleri ve herhangi bir puta bağlı insanların baş­ları tabu ya da kutsal addedilir. Domuz, tavuk, kaplumbağa eti, hindis­tancevizi ve kurban olarak sunulan hemen her şey kutsaldır ve kadın­larca yenmesi yasaktır. Belli mevsimler, beş günden kırk güne kadar tabu olarak kabul edilir. Bunlar ya bir dini tören veya savaştan önce ve­ya hastalık süresincedir. Mr. Ellis (Tour through Hawaii) şunları kayde­der: Kesin tabu dönemi boyunca her türden ateş ya da ışık söndürülmelidir. Hiç kimse suya giremez, hiç kimse banyo yapamaz; tapmağa girmesi gerekli olanların dışında hiç kimse kapıların önünde görünemez. Hiçbir köpek havlayamaz, domuz homurdanamaz, horoz ötemez. Dolayısıyla köpeklerin, domuzların ağızları, horozların gözleri bağlanır. Krallar ve rahipler hiçbir şeyle temas edemezler, yemeklerini bile ağız­larına başka Kişiler verirler. Rahipler ve Kabile şefleri itaatsizliği ölüm cezasına çarptırmak suretiyle bu tabu sistemini muhafaza etmek için birleşmişlerdir. Rahipler aynı zamanda büyücü ve şifacıların yerlerini de alırlar, elbette, çoğu kez peşinen ödenen, ağır ücretler giysi, hasır, domuz. köpek vs. karşılığında.

sandwich3