Samoalılar çok sayıdaki tanrılarıyla dikkat çekerler. Herkesin doğu­mundan itibaren koruyucu bir tanrısı vardır; her köyün, isimleri kendileriyle birlikte doğan, kendi tanrısı vardır. Bunlardan bazılarının isimle­ri şöyledir “Hızlı Olan’ ‘Kutsal Olan”, ‘Helak Edici’. ‘Gök Tanrısı”. Bunların hayvan gökkuşağı, kavan yıldızlar vs, şeklinde gözle görüle­bildiğine inanılır, diyecek kıtlığı belli bir tanrıya atfedilir. insanların sa­dece göklerde yaşadığı yeryüzünün tümüyle sularla kaplı olduğu za­mana dair gelenekleri mitosları vardır. Gökler uzun bir zaman önce yıkılmıştır. Ateş zelzele tanrısından ele geçirilmiştir. Bir bölgede taştan bir yağmur tanrısı vardır. Yağmur çok fazla yağdığında, bu taşı muha­faza edenler onu kuruması için ateşe atarlar ve bu yağmuru durdurur. Şayet büyük bir kuraklık var ise bunun yağmuru getireceği düşünüle­rek bu taş alınıp bu kez suyu daldırılır.

samoa1

Rahipler ya kabile şefleridir ya da bu görev babadan oğula geçer. Rahipler barışa veya savaşa karar verirler tanrıların bayram günlerini belirlerler ve sunuları kabul ederler. Tabu yaygın bir şekilde uygulanır. Malları korumak için, bir hayvanın veya zarar verici bir şeyin kaba bir tasviri asılarak boğulur. Böylelikle yağmacının öldürülebileceği umulur. Beyaz köpek balığı turna balığı bedene bulaşan bir hastalığı temsil eden birbirine çapraz tutturulmuş sopa tabusu bunlardan bir kaçıdır.

samoa2

Samoalılarr şeflerinin ruhlarının ölümsüz olduğuna ve ruhlar tarafın­dan kendi adalarının uzağında hayaletlerin bulunduğu bir yere götürül­düklerine inanırlar. Burasının hayali bir boş yöneticisi vardır. Geceleyin bu ruhlar eski evlerini ziyaret edebilir ve ailelerinin üyelerine tavsiyede bulunup geleceği haber verebilirler başkalarına hastalık ve ölüm getirirler.

samoa3