Dory, Yeni Gine Papuaları, Mr. Earl’e göre, kırk beş santimetre uzun­luğundaki bir ağaca kabaca kazınmış bir puta taparlar. Bir elinde kal­kan tutan, çirkin biçimde orantısız bir figür olan bu put, her evde bu­lunur ve buna Karwar denir. Düzenli olarak bu puta danışırlar, önünde çömelip, ellerini alınlarının üzerinde bitiştirirler, bir taraftan dileklerini dillendirirlerken, bir taraftan da başlarıyla tekrar tekrar selamlamada bulunurlar. Karwar’ın, doğum, evlilik, ölüm gibi bütün önemli durumlara iştirakinin zorunlu olduğu düşünülür. Papuaların aynı zamanda, fe­tiş denilebilecek başka bir sürü oyma figürleri de vardır. Bunlar genel­likle evlerin damlarından aşağıya sarkan sürüngen figürleridir; direkler de çeşitli figürlerle süslenir. Bütün yerlilerin ağaç. Kemik, Kuvars vb. parçalarına işlenebilecek tılsımları vardır.

papua-3

Bu insanlar arasında bir ölüm vuku bulduğunda, ceset kulağının al­tına bir porselen tabakla, yan tarafı üzerine bir mezara gömülür. Şayet bir aile reisi ölmüşse Karwar mezarın yanına götürülür ve suçlamalara, kınamalara muhatap olur ve mezar doldurulduğunda, put mezarın üze­rini örtmek için yapılmış damın üzerinde çürümeye terkedilir.

papua-2