Gerçekten de Montaigne yalnız Denemeler’ini yazmak Hakkında Için Yaşamış Gibidir. Bundan Başka kitabı olmadigi gibi HAYATININ da bu kitaptan Başka serüveni yoktur. Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni Yaptı der. Denemeler’in yazıldığı yirmi yıl icinde (1572’den 1591’e yani ölümüne Kadar) Montaigne kendini kitabına, kitabını kendine Göre ayarlamakla uğraşır.

Montaigne bütün, Fransızlar gibi Yerine yurduna Bağlı olmakla, donup dolaşıp doğduğu yere dönmekle Orada ölmekle Birlikte ettik, peteğine çok uzaklardan, bütün dünyadan bal taşıyan Bir Düşünce arısıydı.

Montaigne’in Avrupalılara öğrettiği en önemli Diğer Yollardan biri de Kendi düşüncemizi Baskalarinin düşüncesiyle zenginleştirmesini bilme yoludur. İnsan Denemeler’i okurken derelerin ırmakta, Çiçeklerin balda erimesine Benzer Bir Düşünce kaynaşması, yoğrulması görür gibi olur.

Filozofu Bir Düşünce sistemi kuran diye alırsak Montaigne göster gerçekten Descartes, Hegel, Kant, Comte gibi filozofların yanına girmez, Kendi de zaten bu birlikteliğe razı olmaz. Montaigne’in sistemi olsa olsa hicbir Sisteme girmeden düşünme yoludur.

Filozofu YALNIZCA sistem kural Değil Bize düşünmesini Öğreten adam Olarak görenler içinse asıl filozof Montaigne, diğerleri, sistemciler, daha çok bilim adamlarıdır. Gerçekten de Denemeler’in asıl gördüğü iş, Bize Bir Tek insanı (ki Montaigne’in asıl İstediği güya buydu), bir düşünüşü, bir Bilgi Yolunu tanıtmaktan çok, hepimizin günlük Hayatına Kadar inerek, bizi yaşarken düşünmeye, düşünürken yaşamaya, Kendi kendimizin düşüncesini asmaya sürmesidir.

gibi tükenmez Bir maden bu Denemeler insan. Okuyup Bir köşeye bıraktığınız kitaba Montaigne gizlice gelip Bir Şeyler daha ekliyor sanki zaman zaman.

Bir tek insan bütün, insanlık serüvenini endişesini taşıyor bu kitapta. Bir tek insan hep kendisi kalarak, en değişik, kendinden en uzak insan hallerine girip çıkıyor; İnsanların yarattığı Tanrıların hiçbirini küçümsemeden, AMA hiçbirine bağlanmadan Bütün inançları süzüyor merakla. Kitaplığının penceresinden hiç alay ederek Değil, ama hep gülümseyerek seyrediyor alaca bulaca dünyamızı, solukları tükenen, Sorunları tükenmeyen insanları. Kaslarini çatarak baktigi kisiler yalnız Kendi inançları A.Ş. çıkarları Için başkalarını ASIP kesenler, bir de Kendilerini bilmeden bilgin geçinenler, bilmeden ders verenler almasını ders. Yalnız Onlardan söz ederken tutamıyor öfkesini, hoş görürlüğünü Onlardan esirgiyor yalnız.

[Ozy_testimonials]

Bir şey koparır bizden, yıllar, Akip giderken. [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Onun İnsanda, İnsanlığın bütün, halleri Vardır. [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Olgun Bir okuyucu çok kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin Anlamlar renkler kazandirir ettik. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Baskalarinin bilgisiyle bilgin olabilsek safra ancak Kendi aklımızla akıllı olabiliriz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bence insan ne oldugunu bilmekte Dikkatli olmalı; iyi tarafını da, kötü tarafını da Cardio titizlikle Ortaya çıkarmalıdır. [/ ozy_testimonial]
Montaigne

Gurur insanın düşüncesidir; söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır.

Montaigne
İnsan kendindeki eksik ve cılız değerleri, üstelik insan hayatının hiçliğini hesaba katarak düşünecek olursa, hiçbir değeriyle övünmeye kalkışmaz.
Montaigne1533-1592
Mademki asıl felsefe bize yaşamayı öğreten felsefedir ve mademki çocuğun da öbür yaştakiler gibi, ondan alacak olduğu dersler vardır, niçin çocuğa felsefe öğretilemezmiş:Çamur yumuşak ve ıslak; çabuk, çabuk olalım. Durmadan dönen çark biçim versin ona. (Persius)  
Montaigne1533-1592
Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar. Felsefenin insanlara, yaşamaya başlarken de, ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır.  
Montaigne1533-1592
Yasalardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır?  
Montaigne1533-1592
Tümüyle kitaptan bir bilgi ne sıkıcı bilgidir! Böyle bir bilgi bir süs olarak kullanılsın: Ama temel olarak değil.
Montaigne1533-1592
[/ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

En büyük tr onurlu eserimiz doğru dürüst yaşamaktır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İki Temel taşımızı (ruh bedeni ve) birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar tam tersine onlari çiftleştirmek, Birleştirmek gerek. Ruhtan istenecek şey Bir köşeye çekilmek, Kendi Kendine Düşünmek, bedeni hor Gorup Kendi Başına bırakmak Değil, ona bağlanmak, onu kucaklamak, sevmek, ona ettik arkadaşlık kılavuzluk etmek, öğüt vermek, yanlış yola saptığı zaman geri çevirmek, kısacası onunla evlenmek, ona göster gerçekten Bir koca olmaktır. Ta ki ikisinin hareketleri Arasında başkalık karşıtlık Değil ettik, uygunluk Olsun benzerlik A.Ş.. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Biz insanlar öteki yaratıkların ne üstünde ne altındayız. Bilge der ki, olan her şey Altındaki göklerin, Cardio yasanın Cardio yazgının buyruğundadır ettik. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İnsanın doğuşunu görmekten herkes kaçar, ama ölümünü görmeye hep koşa koşa gideriz. Insanı öldürmek Için Gün Işığında, gelmiş meydanlar ararız, ama onu create Için karanlık köşelere gizleniriz. Insanı yaparken gizlenip utanmak Bir ödev, ONU öldürmesini bilmekse birçok erdemleri icine alan Bir şereftir. Biri günah, öteki sevaptır. Aristoteles ülkesinin Bir deyimine Göre Birini iyileştirmenin öldürmek anlamına geldiğini Söyler. [/ Ozy_testimonial]
Bazi Uluslar yemek yerken başlarını Bir örtüyle kaparlarmış. Bir bayan tanırım, hem de en büyüklerden bir bayan, o da Cardio kafada: çiğnemek hiç güzel bir hareket değilmiş, kadının zerafetine, güzelliğine çok Zarar verirmiş. Bu bayan iştahı Olduğu zaman herkesten kaçarmış. Başka Bir Adam bilirim ne başkalarını yemek yerken görmeye, ne de Baskalarinin kendini yerken görmesine katlanamaz. Karnını doldurmak, içini boşaltmaktan çok daha ayıp Bir iştir. Türk padişahının Ülkesinde birçok insanlar varmış ki başkalarından üstün sayılmak Için Kendilerini yemek yerken göstermezlermiş, Haftada Bir Tek öğün yerlermiş, yüzlerini gözlerini param parça ederlermiş, kimselerle de konuşmazlarmış. Bu Softalar demek doğayı bozdukça değerlendireceklerini, yaratılışlarını hor görmekle yükseleceklerini, Ne Kadar kötüleşirlerse, o kadar iyileşeceklerini sanıyorlar. Şu insan ne korkunç bir hayvan ki, Kendi kendinden bu kadar iğreniyor, Kendi zevklerini başının belası sayıyor. Hayatlarını gizleyen, Baskalarinin gözüne görünmekten kaçan insanlar da var. Sağlık, sevinç icinde olmak ONLAR Için en Zararlı, en belalı hallerdir. Değil yalnız birçok Tarikatlar, birçok Uluslar var ki doğuşlarına lanet eder, ölümlerine şükrederler. Güneşe lanet edip karanlıklara tapanlar safra var. Biz insanlar Kendimizi kötülemeye gösterdiğimiz Zekayi hicbir yerde gösteremeyiz. Kafamızın, o onun Seyi bozabilen tehlikeli aletin peşine düştüğü, öldürmeye kastettiği av Kendi kendimizin. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Karı koca Arasındaki sevginin, arada Bir ayrılmakla gevşeyeceğini sanırlar. Bence hiç de gevşemez. Tersine, fazla Sürekli Bir beraberlik bu sevgiyi soğutur, bozar. Onun kadın insana hoş gelir, Uzaktan. Herkes kendi hayatından bilir ki, onun gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. Ayrılıklar benim yakınlarıma sevgimi tazeler, ev hayatımın tadini artırır. Değişiklik, Bir o Yana bir bu Yana sürtüp kızıştırır arzularımı. Dostlugun kolları birbirimizi dünyanın, Bir ucundan Bir Ucuna kucaklayabilecek Kadar uzundur. Hele karı koca dostluğunda, uzun bir iş ortaklığı dolayısıyla bizi birbirimize çekecek, güzel bağlar Vardır hatırlatacak. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
mızmız, dırdırcı insanları hiç sevmem; bu adamlar yaşamanın sevinçlerine yan çizer, dertlere ATAR olabilir, dertlerle kaynaşırlar: Sinekler gibi, cilalı pırıl pırıl Yerlerde tutunamaz, pürtüklü, pürüzlü Yerlere abanır, oralarda Rahat ederler; ya da sülükler gibi kara kan içer, kanla beslenirler. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
Kendi işlerimizden çektiğimiz sıkıntı yetmiyormuş gibi komşularımızın, dostlarımızın işleriyle de dertlere sokar, bunaltırız Kendimizi. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Kavuşabildiğimiz zevk A.Ş. nimetlerin hepsi mutlaka dertlerle, üzüntülerle karışıktır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Doğada şöyle Bir karışma da Görülür: ressamlardan Öğreniyoruz ki ağlarken hareketler aynıymış ettik Çizgiler yüzümüzde beliren gülerken ettik. Gercekten, resim henüz bitmeden Bakacak olursanız çehre ağlayacak mı, gülecek mi bilemezsiniz. Daha garibi var: Gülme son sınırına Varınca gözyaşlarıyla karışır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bilim iyi olmasina iyi bir ilaçtır ama hicbir ilaç saklandığı kabin pisliğiyle değişip bozulmayacak Kadar zorlu Değildir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Yaptığı iyiliği Başkaları duysun diye, Kendisine daha Fazla Değer verilsin diye yapan, doğruluğu Dillerde dolaşmak koşuluyla doğru olan adamdan pek hayır gelmez. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Kurnazlıkların para etmediğini gördüm de güldüm. . [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Muhammet, Müslümanlara, Halılar döşeli, altınlar, zümrütlerle süslü, en güzel kadınlarla, şaraplarla, acayip yemeklerle dolu bir cennet vadederken içlerinden gülüyorlardı ikisi de ettik ağzımıza bir parça bal şurup bizi Dünyadaki isteklerimize Uygun’un hayal ettik umutlara düşürmek Için mahsus Bizim insani Maddi tarafımıza sesleniyorlardı ettik. Nitekim birçoklarımız bu gaflete düşerek mahşer gününden Sonra tıpkı Dünyadaki çeşitten zevkler A.Ş. rahatlıklarla dolu bir dünya hayatı süreceğimizi sanıp dururuz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bize öteki Dünyada vereceğin zevkler Burada duyduğumuz zevklerse, Bunların çoğu yerin epey sonsuzluğa Benzer hicbir yanları yok. Duyularımızın beşi de ağızlarına Kadar hazla dolacak olsa, ruhumuzun arzulayacağı, umacağı bütün, zevklere erse, bu da hiçtir. Bir şey ki benimdir, bendedir, onda tanrısal Bir taraf yoktur. Dünyadaki durumumuza, hayatımıza Bağlı şeylerin ötede bulunmaması Gerekir. Ölümlü varlıklara özgü bütün, zevkler ölümlüdür. Öteki Dünyada akrabalarımızı, çocuklarımızı, dostlarımızı inançsız bizi sevindiriyorsa, hala Böyle Bir mutluluğa Bağlı kalıyorsak, Dünyadaki ölümlü hayatımız Orada da devam ediyor demektir. KABUL ETMEK Gerekir benzemez onlari gereğince düşünebilmek İçin, düşünülmez, anlatılmaz, anlaşılmaz A.Ş. Bizim bayağı hayatımızın nimetlerine hiç: Biz o YÜKSEK tanrısal Değerleri ne biçimde hayal edersek edelim, Layık oldukları biçimde hayal edemeyiz ettik. Aziz Paulus der ki: «. Allahın kullarına hazırladığı mutluluğu ne insan gözü görebilir, ne de insan yüreği duyabilir» Eger bu mutluluğu duyabilmemiz Için (Platon, senin söylediğin gibi) bizi arıtmalardan geçirip Yeni Bir biçime sokacaklarsa, bu degisiklik o kadar büyük, o kadar kökten OLACAKTIR ki, artık ortada bizden eser kalmayacaktır. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
Biz Öldükten sonra zaman bütün, maddemizi yeniden toplasa; ona Bugünkü düzenini geri ayet, yeniden hayat isigina çağrılsak bütün, Bunların çoğu yerin epey Bizimle hiç ilgisi OLMAZDI, Çünkü bellek ipliği Bir Kez kopmuş olurdu. Platon, sen Başka Bir yerde diyorsun ki, öteki Dünyada ödüllere kavuşacak olan, İnsanın yalnız ruh yanıdır. Bu da yine, pek olacağa benzemiyor. Çünkü, bu hesaba Gore, ahiretin nimetlerine kavuşacak Olan insan Değildir, yani biz değiliz; Çünkü beden Bizim Esaslı on iki parçamızdır A.Ş. Ruh; onlarin birbirinden ayrılması Olan ölüm, varlığımızın yok olmasinin. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Hayatın sona Olarak duygulara dokunmadan yaşar ettik amaçsız erdiği her sey yerde. Insanı yaşatan organları kurtlar kemirirken, toprak hepsini parçalayıp yerken, İnsanın acı duyduğundan söz eden yok. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Boş bırakılmış topraklar, gübreli bereketliyseler, yüz bin çeşit otlarla dolar ettik. Yararlı olabilmeleri Için onlara kazma vuruyor, işe yarar tohumlar ekiyoruz. Kadınlar Kendi başlarına kalınca biçimsiz birtakım et Parçaları çıkarırlar sağlam Doğal Bir beden ettik yaratabilmeleri Için Bir tohum almaları Gerekiyor. Ruhlar da böyledir; onlari Bir düşünceyle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız Bir Hayal Dünyasında, başıboş, öteye beriye dolaşıp dururlar. Böyle Bir aylaklık icinde ruhların kurmadığı hayal, düşmediği kuruntu, yaratmadığı gariplik Kalmaz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bir amaca bağlanmayan ruh, Yolunu kaybeder; Çünkü, onu yerde olmak hicbir yerde olmamaktır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bence tr dayanılmaz, en korkunç durum uyanık OLUP da azap çeken Bir ruhun duyduğunu anlatma olanağını bulamamasıdır. Dili kesildikten Sonra işkence edilen İnsanların Durumuna benzetebiliriz bunu … [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Birçok hayvanların, Hatta İnsanların, öldükten sonra Kaslarini sıktıkları, oynattıkları Görülür. Herkes bilir kimi uzuvlarımız bizden hiç de Topçu Alay Komutanı almadan kımıldar, dikilir yatarlar ettik. YALNIZCA derimizi oynatan bu etkilemeler Bizim sayılmaz. Bizim olmalari Için İnsanın bütünlüğüyle işe karismasi Gerekir. Uyurken elimizin, ayağımızın duydugu acılar Bizim Değildir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Thales ‘ e Göre tanrı her Şeyi sudan yaratmış Bir güçtü. Anaximandros’a Göre tanrılar değişik mevsimlerde doğup ölüyorlardı A.Ş. Sayıları sonsuz dünyalardı bunlar. Anaximenes’e göreyse hava tanrıydı, Yaratılmış, uçsuz bucaksız hep hareket durumundaydı ettik. Anaxagoras, ilk kez, onun şeyin düzen ettik davranışını sonsuz Bir ruhun gücü A.Ş. aklı yönetimini ileri olacağını öne sürdü. tanrılığı Güneşe Alkmeon, aya, yıldızlara ruha veriyordu ettik. Pythagoras’ın tanrısı bütün, nesnelerin yaratılışına dağılan Bir ruh oluyor, Bizim ruhlarımız da ondan kopuyordu. Parmenides Tanrıyı, Göğü çevreleyen A.Ş. dünyayı Işığın kızgınlığıyla ayakta tutan Bir çember Haline getiriyordu. Empedokles’e Göre tanrılar dört unsurdu A.Ş. Her Şeyi bunlar yapıyordu. Protagoras Tanrıların varlığı, yokluğu ettik nitelikleri Bizim için üstüne Bir diyeceği olmadığını söylüyordu. Demokritos’a Göre tanrı Olan kimi zaman imgeler ettik çevrintileridir, kimi zaman bu imgeleri çıkaran doğa Sonunda bilgimiz zekamızdır ettik ettik. Platon, inancını değişik yönlere dagitir: Timaios’da dünyayı yaratanın adı olmayacağını Söyler; Yasalar’da tanrı varlığının araştırılmasını ister; Cardio Kitapların Başka yerlerinde dünyayı, ruhlarımızı tanrılaştırır ettik toprağı Göğü, yıldızlan, AYRICA onun Devletin eski Düzeninde benimsenmiş Olan tanrıları da benimser Xenophanes Sokrates’i Cardio karışık öğretiler icinde Gösterir: Kimi zaman tanrı’nın Biçimi araştırılmamalıdır, kimi zaman tanrı güneştir, kimi zaman ruhtur hem Bir tektir hem de bir sürüdür. Platon’un yeğeni Speusippos Tanrıyı, Her Şeyi yöneten, bir çeşit hayvansı power Olarak düşünür. Aristoteles’e Göre tanrı kah evren, kah ruhtur; kimi zaman evrene Başka Bir baş bulur, kimi zaman da Tanrıyı göğün ateşliliği Olarak görür. Zenokrates’te sekiz olur tanrı: Beşi gezegenlerin beşlisi, altıncısı duran Yıldızların tümü, yedinci sekizinci de ayla güneştir ettik. Herakleitos değişik Görüşler Arasında gider gelir, sonra Tanrıyı duygudan yoksun eder biçimden biçime geçiştirir A.Ş. Sonunda yerle gök oldugunu Söyler. Theophrastes Cardio kararsızlık icinde türlü fantazyalardan geçer, dünyanın yönetimini kah zekaya, kah yıldızlara bağlar. sorarsanız tanrı üretme Strato’ya, çoğaltma azaltma gücü Olan doğadır Biçimi duygusu yoktur ettik ettik. Zenon’un Tanrısı iyiyi buyurup kötüyü yasaklayan Doğal yasadır; yaratıklara o Verir olabilir; Zenon vermez Zeus, Hera, Vesta gibi Geleneksel tanrılaraysa Yer. Diyojen Apolloniates’in tanrısı havadır. Xenophanes’in tanrısı yuvarlaktır, görür, işitir, ama soluk almaz; insan yaratılışıyla hicbir ortak yanı yoktur. Ariston tanrının biçimce hicbir şeye benzetilemeyeceğini, duyarlığı olmadığını Söyler, canlı mı, nedir, ne değildir bilinmez. Kleanthes’e Göre tanrı bazen akıl, bazen evren, bazen Doğanın ruhu, bazen de Her Şeyi kuşatıp saran YÜKSEK Bir sıcaklıktır. Zenon’un çağdaşı Perseus’a göreyse insanlığa önemli Diğer Bir hizmette bulunmuş ya da Yararlı şeyler bulmuş Olanlara tanrı adı verilmiştir. Khrysippos yukarıda söylenenlerin hepsini karmakarışık Bir araya zor hale getiriyor yarattığı bin ettik bir çeşit tanrı arasina ölümsüzlüğe ulaşmış insanları da katıyordu. Diagoras Theodonıs tanrı adına ne varsa hepsini yadsıyorlardı ettik. Işıklı saydamdırlar A.Ş. tanrılar Epikuros’da; içlerinden hava geçebilir on iki kale arasındaymış gibi on iki dünya Arasında otururlar; kaza bela semtlerine uğramaz; Yüzü insan Yüzleri, uzuvları insan uzuvlarıdır, ama hicbir işte kullanılmaz bu Ald. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
Bunca filozof beyninin curcunasını gördükten sonra gelin de Güvenin felsefenize; buldum diye övünün çörekteki baklayı! .. [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Tanrılaşmaya en elverişli Olan tr az bildiğimiz şeylerdir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Onun şeyin Bir adı bir de kendisi Vardır. Reklam, nesneyi gösteren, arılatan Bir sestir reklam, nesnenin, özün Bir Parçası Değildir; nesneye eklenen yabancı, nesne dışı Bir takıntıdır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ovidius: her Zaman beklemeli gününü oğlu İnsanın

Mutlu dememeli ona ölmeden

Cenazesi kaldırılmadan.

Montaigne
Ömrümüzün mutluluğu, soylu bir ruhun rahatlığına, doygunluğuna, düzenli bir kafanın kararlı ve güvenli oluşuna bağlı olduğu için, hiçbir insana, komedyasının en son ve kuşkusuz en zor perdesini oynamazdan önce mutlu denemez. O perdeden önce maske takınmış, felsefenin güzel öğütlerine gösteriş olsun diye uymuş, ya da sarsıcı olaylarla sınanmadığımız için hep sağlam yürekli kalmayı başarmış olabiliriz. Ama ölüm karşısında son rolümüzde, gösterişe yer kalmaz artık, o zaman ana dilimizle konuşmak, dağarcığımızda iyi kötü ne varsa olduğu gibi ortaya dökmek zorundayız.
Montaigne1533-1592
İşte onun için hayatımızın bütün eylemleri bu son mihenk taşında denenmelidir. Başlıca gündür o, bütün öteki günleri yargılayan gündür. Bütün geçmiş yılların hesabı o gün verilmeli, der eskilerden biri. Ben de çalışmalarımın meyvesini denemeyi ölüme bırakıyorum. O zaman görürüz düşüncelerimin ağzımdan mı, yüreğimden mi çıktığını…
Montaigne1533-1592
Juvenalis: İlk ceza odur ki, hiçbir suçlu

Kendi yargıçlığından kurtulamaz

Kendini en yalın sadelikle doğaya bırakmak en akıllıca bırakmaktır.

[/ Ozy_testimonial]

Montaigne
İmparatorların olsun , Halkın olsun herkesin hayatında bütün, insanlık Durumları Vardır. Dinlemesini bilelim yalnız: Ne eksiğimiz oldugunu Kendi kendimize hep söylemekteyiz. Bir düşüncesinde kaç kez aldandığını unutmamış insan Ne Kadar budala olmalı ki Kendi düşüncesinden kuşku Duymasın. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bilmediğini Bilmek Için Bir hayli anlayış olmalı İnsanda: Bir kapının Kapalı oldugunu Anlamak Için o Kapıyı itmek Gerekir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ölümün bizi nerede Beklediği belli değil, iyisi mi biz onu onu yerde bekleyelim. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
denebilir ki bence, bu dünya zindanında, ne YALNIZCA ruh, ne de YALNIZCA beden sayılabilecek hicbir şey yoktur İnsanda: Ve (kimi din adamlarının ruhlarını kurtarmak Için yaptıkları gibi), insan bedenine işkence etmek günahtır. İnsanın zevk duymasını en azindan, acı çekmesi Kadar hoşgörmemiz GEREKMEZ mi aklımızı kullanırsak? [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Belki öteki varlıklarda görüldüğü gibi, insanlar Için de Doğal yaşlananan Vardır; ama bizde kaybolup gitmiştir; Çünkü şu mübarek insan aklı onu yere karışıp düzen vermeye, komuta Etmeye kalkmış, dünyanın Yüzünü Kendi Büyük iddiaları, kararsız görüşleriyle bulandırmış, karmakarışık etmiş. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
onun Seyi İnsanlar Baska gözler, Baska düşüncelerle görürler: Düşünce ayrılıklarının asıl nedeni budur. Cardio şeyin Bir ulus Bir yüzüne, bir ulus Başka Bir yüzüne bakar o yüzünde durur ettik. Bir İnsanın babasını yemesinden daha korkunç Bir Şey düşünülemez; ama eskiden bazi kavimlerde bu adet varmış, hem de bunu saygı yaparlarmış sevgilerinden ettik; isterlermiş ki ölü Böylelikle Çevremdeki Kızlar uygulamasını en uygun, en onurlu Bir mezara gömülsün; vücutları iliklerine yerleşsin ta, anıları içlerine ettik; babaları sindirme ettik özümleme yoluyla Kendi diri bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle Bir boşinancı iliklerinde damarlarında Taşıyan insanlar icin ettik, anasını babasını topraklarda çürütüp kurtlara yedirmenin en korkunç günahlardan biri sayılacağını kestirmek zor Değildir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Solon ‘ bir oğlunun ölümünde, güçsüz ettik yararsız gözyaşları dökmenin doğru olmadığını söylemişler; Güçsüz A.Ş. yararsız oldukları Için dökülmeleri daha iyi ya! demiş. Sokrates’in karısı: Ah! bu insafsız yargıçlar! seni haksız yere öldürüyorlar diye ağlayıp sızlanırken, Sokrates: Ya haklı Olarak Öldürseler daha mı iyi olurdu? demiş. Biz kulaklarımızı süs Için deleriz; Yunanlılarda imkb bu, kölelik belirtisiydi. Biz karılarımızla gizli gizli sevişiriz; Amerika yerlileriyse bu işi uluorta yaparlarmış. İskitler yabancıları tapınaklarında kesip kurban ederlermiş; Başka kavimlerde imkb tapınağa Girene dokunulmaz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ahlak kurallarımızın sertliği Kadınların cinsel düşkünlüğünü Doğal niteliğini Aşan daha azgın, daha sapık Bir hale daha zor hale getiriyor ettik böylece düşkünlüğün Sonuçları nedenlerinden daha kötü oluyor [/ ozy_testimonial]
Montaigne
cimrilik bütün, insan deliliklerinin en gülüncüdür. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Talih insana nimetlerini ayet bütün, onlari tadabilecek Bir ruh Gerekir. Bizi mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak DEĞİL, tadına varmaktır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ruhta A.Ş. bedende rahatlık olmadıkça, Dosek Rahat olmuş neye yarar? Vücudumuza Bir iğne, ruhumuza Bir dert girdi mi, dünyalar Bizim de olsa rahatımız kaçar. Kum sancıları Bir başladı mı, insan Ne Kadar devletli, haşmetli de olsa, tacını, tahtını, saraylarını unutmaz mı? [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bolluk Kadar insanı SIKAN, usandıran şey yoktur. Karşısında üç yüz kadını Birden buyruğuna hazır gören Bir adamda istek mi Kalır? Büyük Sultan’ın (Osmanlı Padişahı;. Belki Kanuni Sultan Süleyman’ın) sarayında öyle imiş. ONUN atalarından biri de ava giderken beraberinde en az yedi bin şahinci götürürmüş; Böyle Bir AVIN anlamı tadı acaba neresinde IDI ettik? [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık! Nasıl doğuşumuz Bizim Için onu şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de onun şeyin ölümü olacak. Öyle imkb, yüz yıl daha yaşamayacağız diye ağlamak, yüz Yıl Önce yaşamadığımıza ağlamak Kadar deliliktir. Ölüm Başka Bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata Gelirken de ağladık, eziyet çektik; bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Başımıza Bir kez gelen şey Büyük Bir dert sayılamaz. Bir anda OLUP biten Bir Şey Için bu kadar zaman korku çekmek akıl karı mıdır? Ölüm uzun ömürle Kısa ömür Arasındaki ayrımı kaldırır Çünkü yaşamayanlar Için Zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, Hypanis ırmağının suları üstünde Bir Tek gün Yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu Söyler. Bu hayvanlardan, sabahın saat sekizinde ölen genç, akşamın beşinde ölen Yaşlı ölmüş sayılır. Bu kadarcık Bir ömrün bahtlısını, bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç gelmez? Ama, sonsuzluğun next to, Dağların, ırmakların, Yıldızların, Ağaçların, Hatta bazi hayvanların ömrü next to Bizim hayatımızın uzunu, kısası da o kadar gülünçtür … Doğa bunu böyle istiyor. Bize diyor ki: «Bu dünyaya nasıl geldiyseniz, öylece çıkıp Gidin. Ölümden hayata Geçerken duymadığımız kaygıyı, hayattan ölüme Geçerken de duymayın. Ölümünüz Varlık düzeninin, dünya hayatinin koşullarından biridir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Hayat bir yaramadıysa işinize, bosu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız? [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Dünyaya geldiğiniz gün Bir Yandan yaşamaya, bir Yandan ölmeye başlarsınız. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Doğumla ölüm baslar oğlu GÜNÜMÜZ ilkinin sonucudur: Yaşadığımız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ömrünüzün onu gunku işi, ölüm evini kurmaktır. Hayatın icinde Iken Ölümün de içindesiniz; Çünkü hayattan çıkınca Ölümden de çıkmış oluyorsunuz. Ya da şöyle diyelim, isterseniz: Hayattan Sonra ölümdesiniz; ama hayatta Iken ölmektesiniz. Ölümün, ölmekte olana Ettiği imkb, ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha yakıcıdır olabilir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Niçin günlerine , yine sefalet icinde yaşanacak; yine boşuna geçip gidecek Başka günler katmak istiyorsun? [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bir gün yaşadıysanız, onun Seyi Görmüş sayılırsınız. Bir gün bütün, günlerin eşidir. Başka Bir gündüz, Başka Bir gece yok ki. gördüğü Atalarınızın, torunlarınızın göreceği hep bu güneş, bu ay, bu YILDIZLAR, bu düzendir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Lucretius: Babalarınız Başka türlüsünü görmedi. Torunlarınız Başka türlüsünü görmeyecek. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
Benim komedyam, bütün, perdeleri sahneleriyle ettik, nihayet Bir Yılda oynanır, biter. Dört mevsiminin nasıl geçtiğine Bir Bakarsanız, dünyanın çocukluğunu, Gençliğini, olgunluğunu yaşlılığını onlarda gorursunuz ettik. Dünyanın, oyunu bu kadardır. Mevsimler bitti mi, yeniden başlamaktan Başka Bir marifet gösteremez. Bu hep böyle gelmiş, böyle gidecek. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Dünyayı boyutu bırakıp gidenler gibi, siz de başkalarına bırakıp Gidin. Hep Eşit oluşunuz benim adaletimin esasıdır. Herkesin Bağlı Olduğu koşullara Bağlı Olmaktan kim yerinebilir? Hem Sonra, Ne Kadar yaşarsanız yaşayın, ölümde geçireceğiniz zamanı değiştiremezsiniz: Ölümden ötesi hep birdir. Beşikte Iken ölseydiniz, O korktuğunuz mezarın icinde yine o kadar zaman kalacaksınız. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Lucretius: bilmiyor musunuz ki; Öldükten sonra Başka Bir benliğiniz Sağ kalıp Sizin ölümünüze yanmayacak, ölünüzün başucunda durup ağlamayacak? Bu doymadığınız hayatı artık Aramaz olacaksınız: O zaman ne hayatı ararız; ne de Kendimizi; Varlığımızdan hicbir şeye özlemimiz Kalmaz. Hiçten daha az Bir Şey olsaydı, ölüm hiçten daha az korkulacak Bir şeydir.Vardır denebilidi. Ölüm size ne sağken kötülük eder, NE ölüyken; sağken etmez, Çünkü hayattasınız; ölüyken etmez, Çünkü hayatta değilsiniz.Bizden Önce geçmiş Zamanları düşün, Bizim Için ONLAR yokmuş Gibidir. Ömrün bitince, her şey de seninle yok olacak. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Hayatınız nerede biterse, Orada tamam olmustur. Hayatın Değeri uzun yaşanmasında Değil, iyi yaşanmasındadır: Öyle uzun yaşamışlar var ki, pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta Geç kalmayın: Doya doya yaşamak yılların çokluğuna Değil, Sizin gücünüze bağlıdır. Her gün gittiğiniz yere hicbir gün varmayacağınızı mı sanıyorsunuz? Avunabilmek Için eş dost istiyorsanız, herkes de Sizin gittiğiniz yere gitmiyor mu? [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Herkes Cardio akışın icinde sürüklenmiyor mu? Sizinle Birlikte yaşlanmayan Bir Şey var mı? Sizin oldugunuz anda Binlerce insan, Binlerce hayvan, Binlerce Başka Varlık daha olmuyor mu? Madem geri dönemezsiniz, niçin kaçınıyorsunuz? Birçok İnsanların ölmekle, dertlerinden kurtulduğunu görmüşsünüzdür ama kimsenin ölmekle daha kötü oldugunu gördünüz mü? Kendi görmediğiniz, başkasından da duymadığınız bir şeye kötü demek ne Büyük saflık! Niçin benden yakınıyorsunuz kaderken ettik? Boyut kötülük mü ediyorum ben? Siz mi beni yöneteceksiniz, ben mi sizi? Olduğunuz zaman yasinizi doldurmamış da olsanız, Hayatınızı doldurmuş oluyorsunuz. İnsanın küçüğü de büyüğü gibi Bir insandır. İnsanların ne kendileri ne de Hayatları arşınla ölçülemez. Khiron, babası Saturnus’tan, Zaman Süre tanrısından ettik, ölümsüzlüğün koşullarını öğrenince ölümsüz olmak istememiş. Sonsuz Bir hayatın ne çekilmez olacagını Bir Düşünün. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ölüm olmasaydı sizi ondan yoksun ettim diye bana lanet edecektiniz. Hayatınıza, mahsus biraz acılık kattım; ne hayattan ne de Ölümden kaçmaksızın benim istediğim Bir ölçüyle yaşayabilmeniz Için hayata A.Ş. ölüme tatlı ile acı Arasında Bir kıvam verdim. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İlk bilgeniz Olan Thales’e, yaşamakla ölmenin Bir oldugunu öğrettim. Birisi ona: Madem yaşamak boş niçin ölmüyorsun? sormuş diye, o da: İkisi bir de onun için, diye cevap vermiş. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Su, hava, toprak, ateş ettik benim bu yapımın Diğer bütün, Öğeleri hem yaşamanıza hem ölmenize yol Acarlar. Oğlu gününüzden niçin bu kadar korkuyorsunuz? O gün, sizi öldürmede öteki günlerinizden daha Fazla Bir iş görmüyor ki! Yorgunluğu yapan oğul adım Değildir oğul Adımda yorgunluk YALNIZCA Ortaya çıkar. Bütün günler ölüme gider oğul gün varır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İşte doğa anamızın Bize Verdiği güzel Öğütler … çok kez düşünmüşümdür: Acaba niçin savaşlarda Kendi ölümümüz de, Baskalarinin ölümü de Bize evlerimizdeki Ölümden çok daha az korkunç gelir? Öyle olmasaydı ordu hekimlerle, ağlayıp sızlayanlarla dolardı. Acaba ölüm ve niçin onu yerde Cardio Olduğu halde Köylüler A.Ş. yoksul insanlar ona çok daha metin Bir Ruhla katlanırlar? asık suratlarla ölüme verdiğimiz korkunç durumdur Ben öyle sanıyorum ki bizi korkutan Ölümden çok bizim, cenaze alaylarıyla, … Çocuklar sevdiklerini bile maske takmış görünce, korkarlar. Biz de öyle. İnsanların onu ettik şeyin yüzünden maskeyi çıkarıp atmalıyız. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İngiltere kralı Edward İskoçya kralı Robert’le giriştiği savaşlarda Kendi bulundukça işlerin hep iyi gittigini, Savaşın mutlaka kazanıldığını denemiş. Olurken oğluna törenle yemin ettirmiş ki, cesedini kaynatacak; etini kemiğinden ayıracak; etini gömecek, kemiklerini saklayıp onu İskoçya’ya savaşa gittiği zaman next to götürecek. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
İhtiyarlığın oğul basamağında kuvvet tükenmesiyle öLmeyi beklemek, ömrümüze böyle Bir oğul Düşünmek ne jambon Bir Hayal: Ölümün bu türlüsü en olmayacağı, en az görülenidir. Yalnız ona Doğal ölüm diyoruz; sanki kafası yarılıp ölmek, suya düşüp bogulmak, vebaya, zatürreeye yakalanmak dogaya aykırıymış, onu gunku hayatımız Bunlarla dolu değilmiş gibi. Bu güzel sözlerle Kendimizi aldatmayalım: Her yerde, onun zaman İnsanların çoğunun Başına gelen ne ise ona Doğal diyelim. Yaştan ölmek binde bir görülen garip durumlardandır. Dogaya da asıl aykırı Olan ölüm budur: Çünkü Ötesinde Başka Bir ölüm şekli yoktur. Bize en uzak Olan ölüm, ulaşılması en zor olanıdır. Yaştan ölüm öyle bir sınırdır ki ondan öteye gidemeyiz: Doğa daha ötesine kimseyi geçirmez: Oraya Kadar varmak da nadir Bir seçkinliktir. Doğa bu seçkinliği on iki üç yüzyıl icinde Bir Tek insana Sunar yalnız o insan doğum ziyaretinde ölüm Konakları Arasındaki sayısız zorlukları, engelleri aşabilir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Rahatsız, gözü doymaz, telaşlı Bir zengin, düpedüz yoksul kişiden daha zavallı gelir bana. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Düşünce de , düşünülen şey de durmadan devinip degismekte oldugu icin birinden ötekine şaşmaz hicbir ilişki kurulmaz. Varlıkla aramızda hicbir ulaşma yok; her zaman doğmakla ölmek arasındadır insan onu Çünkü; kendinden verebildiği dumanlı bir goruntu, bir gölge Kaypak ettik, Cılız Bir yorumdur. Düşüncenize Kendi varlığını yakalatmaya kalkacak olursanız, suyu avuçlamaktan Başka Bir şey olmaz yapabileceğiniz; Çünkü yaratılıştan ona Yana Akan Bir Şeyi Ne Kadar sarıp sıksanız, Yakalamak, avucunuza almak istediginiz o ölçüde yitireceksiniz. Her şey Bir değişmeden ötekine geçmek Zorunda oldugu icin Gerçek bir kalgınlık arayan akıl, kalan, duran hicbir şey bulamayarak yaya Kalır Çünkü onu şey ya var olmak üzeredir ziyaretinde henüz hiç de var Değildir, ya da daha doğmadan ölmeye başlamaktadır. Platon der ki bedenler doğar, ama var olmazlar. Ona kalırsa Homeros’un Okyanus’u Tanrıların babası, Thetis’i de anası yapması Bize Her şeyin durmadan dalgalanıp akmakta, renkten renge girip degismekte oldugunu anlatmak İçindir. Kendinden önceki bütün, filozofların da bu kanıda oldugunu Söyler yalnız Parmenides Büyük Bir power saydığı devinimin nesnelerde olamayacağını söylüyormuş. Pytagoras’a Göre madde akıcı geçicidir ettik. Stoacılara Göre şimdiki zaman Yoktu; şimdi dediğimiz, geçmişle geleceğin Bağlantısı, bileşimidir. Herakleitos’a kan pıhtısı, hicbir insan Cardio ırmakta on iki kez yıkanmamıştır. Epikharmos’a Gore Geçmişte borç Almış Olan şimdi borçlu Değildir GECEDEN sabah yemeğine çağırılmış biri bugün davetsiz gelir Yemeğe, Çünkü Çağıran A.Ş. çağrılan Cardio adamlar değildirler artık, Başka birer adam olmuslardir. Ölümlü Bir nesne on iki kez Cardio halde bulunamaz; Çünkü farkedilmez anlık Bir değişmeyle Bir dağılır, bir toplanır Bir gider Bir gelir. Öyle ki, doğmaya Başlayan şey hicbir zaman Tam bir varlığa erişemez; Çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez, bir sona varır gibi durmaz, tohum halinden Başka hallere, bir o Yana bir bu Yana doğru hep değişir durur. Tohumu İnsan ana karnında biçimsiz Bir meyve olur Önce; Sonra çocuk biçimini ALIR karından çıkınca memelik bebek olur Sonra Bir küçük oğlandır, sonra Bir delikanlı, sonra olgun, sonra Yaşlı bir insan, sonra çökmüş Bir ihtiyar. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Zaman değiştirir, onun şeyin Ozunu; Bir durumundan Bir Başka durum çıkar hep; Benzerlik Kalmaz biçimden biçime; Her Şeyi başkalaşmaya zorlar Doğa. Onun Ölümün Öyleyken biz insanlar türlüsünden budalaca korkarız: Ölüm çok geçirdiğimiz, durmadan geçirmekte oldugumuz Bir durumdur. Herakleitos’un dedigi gibi ateşin ölümü Havanın doğuşu, Havanın ölümü suyun doğuşu olduktan Başka bu durmadan doğup ölmeleri kendimizde daha açıkça görebiliriz. İhtiyarlık gelince olgun yaş ölür gider; gençlik olgun yaşta biter, çocukluk gençlikte, ilk yaş çocuklukta, kaldı ki dünkü gün bugün ölmüştür, bugün de yarın ölmüş olacak [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Başkalarında doğru Düşünceler Gördük mü bunları, şöyle bir düşünmekle biz de bulabilirdik sanırız. Baskalarinin eserlerinde gördüğümüz Bilgiyi, sanatı ettik daha Başka Değerleri bizimkilerden üstün tutabiliriz; ama düpedüz düşüncenin bulduklarına Kendi düşüncemizle de Pekala varabileceğimize inanırız; büyüklüğünü ettik onlarin zorluğunu bir türlü göremeyiz, meğer ki bu Düşünceler bizden ölçülmez Bir UZAKLIKTA olsun. Onun için benim yazdıklarımın pek tutulacağını, övüleceğini ummuyorum; bu çeşit yazarların ünü az olur [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Doğanın İNSANLARA en adilce dağıttığı nimet akıldır derler. Çünkü hiç kimse akıl payından Şikayetçi Değildir. olsun nasıl? Aklını beğenmemesi Için aklından ötesini görebilmesi Gerekir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Benim işim gücüm kendimledir. Hep kendimi seyreder, kendimi yoklar, kendimi tadarım. Herkes kendinden Başka şeylerin peşindedir hep kendisinin ötesine Gitmek sevdasından. Kimse Kendi icine inmeye çalışmaz. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
İlkin düşüncelere çatarız , sonra da İNSANLARA. Tartışmada Esas, karşımızdakinin düşüncesini çürütmek Olduğu, herkes çürütüp çürütüldüğü İçin, tartışmanın Sonunda Olan şey göster gerçekten büsbütün uzaklaşmaktadır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Hapşıranlara sağlık dilemek adetinin nereden geldiğini sorar mısınız bana? Biz insanlar üç türlü yel çıkarırız: Altımızdan çıkan pek pistir, ağzımızdan çıkan Bir oburluk belirtisi sayılır üçüncüsü hapşırmadır, baştan geldiği, ziyaretinde ayıp yanı olmadigi Için hoş yüzle karşılarız onu böyle. Gülmeyin bu ince buluşa: Aristoteles’indir derler. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Tehlikelerden kaçınmakta aşırı telaşa düşmek Kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Başkalarını Kendi dertleri Karşısında soğukkanlı Gördük mü överiz, aMA soğukkanlılığı Bizim dertlerimize Karşı gösterdiler mil darılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakınmalarını isteriz. Oysaki insan sevincini büyülterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
kendimiz sandığımızdan zenginiz daha çok; ama bizi ordan burdan alarak, dilenerek yaşamaya alıştırmışlar: Kendimizden çok başkalarından yararlanmaya zorlamışlar bizi. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bunca zahmetle kazanılan para? Nedir adaletin, İnsanların bizden Beklediği? Tanrı ne olmamızı istemiş Bizim? Neyiz? Neyin peşinde koşuyoruz? Bilmek bilmemek nedir ettik? Öğrenimin amacı ne olmalıdır? Mertlik, tokgözlülük doğruluk nedir ettik? Iyiye özenmeyle açgözlülük, krala bağlılıkla kölelik, özgür yaşamakla keyfine Göre yaşamak Arasında ne farklar Vardır? Ölümden, Açıdan ayıptan ne zaman korkulmaz? İşte ona (öğrenciye) Bunları söyleyeceğiz ettik. Çünkü, İnsanın zihnine dolduracağımız ilk sözler ONUN ahlakını, ona kendini tanımasını ruhunu yoğuracak ettik, iyi ettik yaşamasını iyi ölmesini öğretecek Olan sözler olmalıdır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Çocuklarımıza Kendi dünyalarında Önce sekizinci kat Göklerdeki Yıldızların A.Ş. devinimlerinin Bilimini öğretmek Büyük Bir saflıktır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Çocuğa, daha akıllı ettik daha iyi olmasina yarayacak seyleri öğrettikten Sonra Mantığın, Fiziğin, geometrinin ne oldugunu anlatırız. Böylece kafası işlemeye başladıktan Sonra seçeceği Bilimin Kolayca hakkından Gelebilir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Pek yaman savaşçı Olan macarlar düşmanlarına aman dedirttiler mi daha ilerisine gitmezlermiş. Canlarına kıymadan, Baç istemeden bırakır çok çok bir daha kendilerine Karşı savaşmayacaklarına söz verdirirlermiş. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İnanç ruhumuza bastırılan Bir damga Gibidir; ruh Ne Kadar Yumuşak olur, Ne Kadar az Karşı koyarsa, ona Bir Şeyi mühürlemek o kadar kolay olur. Hele ruh Bombos darasız olursa ettik, ilk inandırmanın Ağırlığı Altında daha da kolaylıkla eziliverir. hastalar kadınlar ve onun için, çocuklar, bilgisizler, kulaktan doldurulup yürütülmeye daha elverişlidirler. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Hiç ırmak görmemiş biri ilk kez Bir ırmak gördüğünde deniz sanmış onu. Bizim En Büyük bildiğimiz seyleri, Doğanın o Konudaki oğlunun Sınırları sayarız. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Böylece, Bir ırmak Büyük olmasın isterse

Daha büyüğünü bilmeyene büyük gelir;

Bir ağaç, bir insan da öyle. Her şeyde,

En büyük gördüğümüzü devleştiririz

Montaigne1533-1592
Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir. İnanılır kişilerin söylediğince olmayacak şeyler duyuyoruz; bunlara inanmasak bile kesip atmamalıyız; çünkü olmaz deyip geçmez, olabilecek şeylerin nereye varabileceklerini bildiğimizi ileri sürmek olur haddimizi bilmeden. Olmayacakla alışılmadık arasında, doğanın akış düzenine aykırı olana insanların ortak inançlarına aykırı olan arasındaki ayrılığı iyi kavrarsak, bir şeye inanmakta da, inanmamakta da, haddimizi bilecek olursak, Chilon’un kuralına uymuş oluruz: hiçbir şeyde aşırı gitme yok.
Montaigne1533-1592
At köpeğin bir çeşit havlamasından kızgın olduğunu anlar; başka türlü bir havlamasıysa, hiç ürkütmez onu. Aralarındaki iş ortaklığından anlıyoruz ki sesi olmayan hayvanların bile başka bir haberleşme yolları var; hareketleriyle konuşup anlaşıyorlar.
Montaigne1533-1592
Agis’e de bir insan nasıl özgür yaşayabilir, diye sorulduğu zaman; ölümü küçümseyerek, demiş.
Montaigne1533-1592
[/ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
Bir tek hastalığın devası Değil, bütün dertlere devadır ölüm. Hicbir zaman korkulmayacak, çok kez Arancak pek emin Bir limandır ölüm. Hayata ha biz oğul vermişiz, ha Kendi oğlu bulmuş, hepsi bir; Ha eceline koşmuş insan ha beklemiş ONU; nerden gelirse gelse, Kendi ecelidir gelecek olan. Iplik nerde koparsa ordadır ecel, orasıdır yumağın ucu. En Gönüllü olanıdır ölümlerin en güzeli. Yaşamak başkasının istemine bağlıdır, ölmek yalnız bizimkine. En çok ölümde Kendi huyumuza suyumuza Göre davranmalıyız. Baskalarinin ne diyeceği düşünülmez bu işte, çılgınlık olur Düşünmek de. Yaşamak kölelik olur, ölmek özgürlüğümüz olmazsa. Hastalıkların iyileştirilmesi cogu kez yaşamayı kısıtlamakla olmuyor mu zaten? Etimizi yarıyorlar, dağlıyorlar, elimizi ayağımızı kesiyorlar, yemekten kesip kanımızı alıyorlar: Bir adım daha öteye atıversek, toptan kurtulmuş OLURUZ. Şahdamarımız neden kara kan damarımız Kadar buyruğumuzda olmasın? .. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Vicdanımız bizi günah işlememeye, isteklerimiz azaldığı Için Değil, aklımızın gereklerine uyarak zorlamalıdır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Demokritos A.Ş. Herakleitos öyle Iki filozoftu ki, birincisi insanlık halini boş ziyaretinde gülünç bulduğu Için halk arasina alaycı Bir güler yüzle çıkarmış; Herakleitos imkb, İnsanın Haline acıdığı, vahlandığı Için hep üzgün Bir yüz ettik yaş dolu gözlerle dolaşırmış. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Diyojen, Kendi kendisiyle konuşan, fıçısını yuvarlayıp gezen, büyük İskender’e dudak BÜKEN, insanları sineklere, hava civa dolu torbalara benzeten o filozof, bence, insanlardan nefretiyle ün Kazanan Timon’dan daha acı, daha sarsıcı, dolayısıyla daha doğru Bir yargıçtı. Çünkü nefret ettiğimiz şey yüreğimizde yeri Olan Bir şeydir.Vardır. Timon lanet okuyordu bize, batmamızı istiyordu bütün, hıncıyla; tehlikeli, Zararlı, bulaşıcı diye kaçıyordu yakınlığımızdan. Öteki o kadar az Değer veriyordu ki bize, yaklaşmamız rahatını kaçıramaz, tutumunu değiştiremezdi. Kovmuyordu insanları, korktuğundan Değil, onlarla görüşmeyi hiçe saydığından: Bizi Kendisine iyilik de kötülük de yapmaktan aciz sayıyordu. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Antigonos, Bir Şehrin askerlerini kandırıp Kendi rakibi Olan komutanları Eumenes’e ihanet ettiriyor; ama askerlerinin ihanetiyle adamı öldürdükten Sonra kendisi tanrısal adaletin uygulayıcısı olmaya kalkıyor, hainleri Şehrin valisine teslim edip hepsini dilediği biçimde temizlemesini emrediyor. Öylesine yaptırıyor ki dediğini, Sayıları Bir hayli çok Olan bu askerlerin Bir teki bile Makedonya’ya dönmüyor. Askerler Kendisine ettikleri Hizmetin Balkon, ölçüsünde kötülük etmiş cezayı haketmiş oluyorlardı ettik. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Fatih Sultan Mehmet, soyunun adeti Üzere, taht kıskançlığı yüzünden Kardeşini Ortadan Kaldırmak isteyince ONUN adamlarından Birini kullaniyor bu işte: Adam da fazla su yutturarak boğuyor şehzadeyi. İş OLUP bitince Padişah bu Cinayetin kefareti Olarak katili ölen kardeşinin anasına (yalnız babadan kardeştiler Çünkü) teslim ediyor o da padişahın gözü Önünde katilin karnını yardırıyor, Kendi elleriyle yüregini bulup sökerek sıcak sıcak köpeklere yediriyor. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Kendileri hiç de iyi olmayanlar, kötü bir eylemden çıkar sağladıktan Sonra, Rahat yürekle, işe biraz iyilik doğruluk karıştırmaktan hoşlanırlar, bir karsilik ödüyormuş, vicdanlarını temizliyormuş gibi. Kaldı ki, bu korkunç kötülüklere alet ettikleri kimseler Kendilerini suçluyormuş gibi gelir onlara. Ölmelerini gölde yüzmek isterler ki bu yüz karası işlerin Bilinci, tanıklığı silinsin gitsin. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Felsefe bizi başkası Için Değil, kendimiz İçin, Güçlü görünmek degil İçin, Güçlü olmak için yetiştirir. Düşüncemizi yönetsin yeter! ONUN işi budur. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İnsanı hastalıktan daha Fazla rahatsız eden ilaçlardan nefret ederim. Karnımız ağrıyor diye Kendinizi istiridye yemek keyfinden yoksun ettiniz mi, derdiniz Birken Iki olmuş demektir. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
Yaşamımızı ölüm kaygısıyla , ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Horatius: Ölüm karşına gelmiş, Sen mezarını düşünecek yerde Mermer yontturup evler yaptırmaktasın. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Kral da , dilenci de Cardio iştahla acıkırlar. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
İnsanın en kötü Durumu kendini bilmez A.Ş. yönetmez Olduğu zamandır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Perhizle, reçetelerle, disiplinle yaşamaktan daha ahmakça, daha hımbılca Bir yaşama yolu olamaz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Hekimler ünlerini , dolayısıyla Kendi yararlarını hastaların yararından çok düşünüyorlar. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Budalalığımızın Başka belirtileri Arasında şu da unutulmamalı: İnsan, istekleri yüzünden kendine gegbekli olanı bulamaz; bir şeyin tadına vararak Değil, hevese kapılarak ettik Hayal mutlu Olmak için neye muhtaç olduğumuzu kestiremeyiz. Düşüncenizi keyfince kesip biçmeye bıraktınız mi, kendine Göre olanı özleyip Rahat edemez. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Gerçek, ihtiyarlamakla daha akıllı olmaz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Gözümüzün Önünde bitenleri OLUP, yararsız eklentilerden ayırıp belirtmeye, düşüncelerimizi ONLAR uzerinde işleyip değerlerini meydana çikarmaya Gücümüz yetmiyor. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Yılların Elimizden çekip Aldığı yaşama zevklerini dişimiz tırnağımızla savunmalıyız. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Baskalarinin bilgisiyle bilgin olabilsek safra ancak Kendi aklımızla akıllı olabiliriz. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Derler ki , uzun süren hayat, hayatların en iyisi Değildir, uzun sürmeyen ölümse ölümlerin en iyisidir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
ah bir dost! Eskiler Dostlugun sudan A.Ş. zorunlu daha, Ateşten ettik daha tatlı oldugunu söylerler, ne doğru. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
En iyi yaşlananan en az, öz tr genel olanlardır ettik. Bana sorarsanız yaşlananan bizimkiler kadar cok olacağına hiç olmasa daha hayırlıdır. Doğanın Yasaları Bizim yazdıklarımızdan onu zaman daha akıllıcadır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Kralların şaştığım tarafı, Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan bu kadar bol olmasinin. Her şeyimizi emirlerine verelim, ama düşüncemiz Bize kalsın. Önlerinde bükülen, dizlerimiz olsun, aklımız degil. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Doğa bizi özgür Bağımsız yaratmış ettik, bizse tutup Kendimizi birtakım Çemberler icine hapsediyoruz. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]

==================================================================

[Ozy_testimonials]

Montaigne
Başkalarından aktardığım sözleri Kendi söylediklerimi değerlendirecek biçimde seçebilmiş miyim, ona bakılsın. Çünkü ben, kimi zaman dilimin, kimi zaman kafamın Yetersizliği yüzünden gereğince söyleyemediğim seyleri başkalarına söyletirim. Aktardığım sözleri saymam, tartarım. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Hizmetçilerimiz Bize kuşlardan, atlardan, köpeklerden daha ucuza Hizmet ediyorlar, ustelik bu hayvanlara gösterdiğimiz meraklı, özenli dikkati de göstermiyoruz hizmetçilerimize. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Dünyada pazarlık Kadar iğrendiğim Bir şey yoktur [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Çağımda Yüzlerce işçi, Yüzlerce çiftçi gördüm ki üniversite rektörlerinden daha bilge ettik mutluydular daha, A.Ş. ben daha çok onlara benzemek isterdim. Öğrenim bence yaşamaya Yararlı şeyler arasındadır: Şeref, soyluluk, saygınlık gibi, ya da çok çok güzellik, ve, Zenginlik Benzeri üstünlükler gibi: Bunlar Yararlı olmasina yararlıdırlar, ama Uzaktan, Kendi varlıklarından biraz daha çok Bizim sanrımızla yararlıdırlar yaşamaya. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Güzel insanlar Kendilerinin olmayan inanışlar İçin, başkalarından aldıkları, ne oldugunu bilmedikleri fikirler Için ses çıkarmadan diri diri yanmışlardır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Söylev sanatı , insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp Kendi yoluna çeker. Gösteriş Için herkesten Başka Türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl pısırıklık, korkaklıksa, konuşmada bilinmedik Sözcükler, duyulmadık tümceler aramak da Bir medreseli çocuk çabasıdır. Ah, keşke Paris’in sebze çarşısında Kullanılan sözcüklerle konuşabilsem! [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
hayatımız, der Pisagor, Olimpiyat oyunlarında biriken Büyük kalabalığa benzer. Kimileri oyunlarda ün Kazanmak İçin bedenlerini işletirler; Kimileri para Kazanmak İçin satılık mallar getirirler; Kimileri de, en kötüleri Değildir ONLAR, Başka çıkar düşünmeden onu şeyin niçin nasıl yapıldığına bakar, Kendi yaşamlarını Anlamak düzenlemek icin, Baskalarinin yaşamlarını seyrederler ettik. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Söz aramızda , Göklerde dolaşanların düşünceleri ile Yeraltında yaşayanların adetleri Arasında onu zaman garip bir benzerlik görmüşümdür. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Düşüncelerimizin tr iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Aldatmaya A.Ş. aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa, görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır; Sonra da, üzerlerinde Konuşmaya, düşünmeye Alışık olmadığımız İçin, bunlara kolay kolay Karşı da koyamayız. Bu Yüzden insan en az Bildiği şeye en çok inanır. Bize masal Okuyanlar çok Rahat konuşurlar alşimistler, Kâhinler, Hukukçular, falcılar, doktorlar gibi; korkmasam bunlara daha başkalarını da katardım. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Onun onurlu insan, vicdanını yitirmektense, onurunu yitirmeyi Yeg görür. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Bana doğru gelen hicbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Horatius: ölmek isteyeni kurtarmak öldürmekle birdir. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ruhun Değeri yükseklere çıkmasında Değil, Düzenli olmasındadır.Ruhun Balkon, Büyük Yerlerde Değil, gösterişsiz Yerlerde çıkar Ortaya. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Halkı Bir insan tek, bir tek insanı bütün, halk gibi gör. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
Ölmesini bilmiyorsanız , hiç tasalanmayın; doğa hemen Yeterince Öğretir boyutunu ettik gereğince; bu Işinizi o görüleceği gibi görür siz yormayın kendinizi. [/ Ozy_testimonial]
Montaigne
yaşamasını bilmemişsek Bize ölmesini öğretmek yersizdir. Olarak Dayanaklı, iç rahatlığıyla yaşamasmı bilmişsek Cardio biçimde ölmesini biliriz .; Bırakalım ONLAR diledikleri Kadar övünsünler [/ ozy_testimonial]
Montaigne
Seneka: gereğinden Önce dertlenmek, gereğinden Fazla dertlenmektir [/ ozy_testimonial]
gideceği limanı bilmeyene hicbir rüzgardan hayır gelmez [/ ozy_testimonial]
Başka dertlerden kaçmaktır en çok bizi ölmeye Iten; o kadar ki, Ölümden kaçmak kimi zaman ölüme koşturur bizi. [/ Ozy_testimonial] [/ ozy_testimonials]