YENİ KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU KİMYANIN TEMEL KANUNLARI TEST-1 İNDİR

  YENİ SABİT ORANLAR KANUNU TEST-1   İNDİR

  YENİ KATLI ORANLAR KANUNU TEST-1 İNDİR

  YENİ MOL KAVRAMI TEST-1 İNDİR

 KİMYASAL HESAPLAMALAR KONU ANLATIMI-1   İNDİR

 KİMYASAL HESAPLAMALAR KONU ANLATIMI-2 İNDİR

 KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-1 İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-2 İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-3 İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-4   İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-5   İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-6   İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-7 İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-8 İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-9 İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-10   İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-11   İNDİR

KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST-12   İNDİR

 

 

  MOL KAVRAMI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR DERS NOTLARI    İNDİR

 

Avagadro Sayısı
6,02.1023 tane taneciğe 1 mol denir. 6,02.1023 sayısına Avagadro sayısı denir. N0 ile gösterilir. Yani N0 tane taneciğe 1 mol diyebiliriz. 1 mol bakırda 6,02.1023 tane bakır atomu vardır.
1mol H2SO4 molekülünü ele alırsak. 2 mol hidrojen atomu,1 mol kükürt atomu ve 4 mol oksijen atomu içerir diyebiliriz.
Bir diğer ifadeyle 2. N0 tane H atomu, 1. N0 tane S atomu ve 4. N0 tane O atomu içerir. N0 tane H2SO4 molekülü içerir.
Atom Ağırlığı
Bir tane Karbon atomunun kütlesinin 12 de 1 ine 1 akb denir. 1 tane karbon atomu 12akb dir. Akb=atomik kütle birimidir. 1 tane atomun ağırlığı çok küçük olduğundan bu kavram geliştirilmiştir.
Karbon atomu referans alınarak hesaplanarak akb hesaplanmıştır.Diğer atomların kütleleride karbon atomuna göre hesaplanmıştır. 1 mol karbon atomu 12 gramdır. Yani

N0 tane karbon 12 gramdır. 1 tane karbon atomunun kütlesi 12gram/ N0 kadar olacaktır

1 tane karbon atomunun kütlesi 12 akb olarak alındığını daha önce söylemiştik. Bu iki ifade birleştirilirse.

12gram/ N0 =12 akb à N0 .akb = 1 gram olarak bulunur.

1 tane hidrojen atomu 1akb dir. Yada 1/ N0 gramdır deriz.

1 tane demir atomu 56akb dir veya 56/ N0 gramdır deriz.

0oC ve 1 atm basınçta 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Bu koşullara normal şartlar denir.
1 atom-gram àBir mol atom halindeki elementler için kullanılır. 1 molekül-gram àBir mol kovalent bağlı moleküller için kullanılır.
1 formül-gram àBir mol iyonik bağlı bileşikler için kullanılır. 1 iyon-gram àBir mol iyon için kullanılır.
Mol kesri ise karışımdaki toplam mol sayısına göre belirlenir. Mol kesri bulunması istenen maddenin mol sayısının, Tüm mollerin toplamına oranına o maddenin mol kesri denmektedir.
Kütlenin korunumu kanunu Reaksiyona giren maddelerin kütlelerinin toplamı, reaksiyondan çıkan maddelerin kütlelerine eşittir.Lavoisier tarafından bulunmuştur
Sabit oranlar kanunu Bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasındaki sabit orandır. Su için 1/8 dir.Proust tarafından bulunmuştur.
Katlı oranlar kanunu 2 elementin oluşturduğu farklı iki bileşik için birinin kütlesi sabit tutulduğunda diğer elementin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. John Dalton tarafından bulunmuştur.
Soru çözümlerinde
n=m/MA=V/22.4=Tanecik sayısı/Avagadro sayısı Soru çözümlerinde mol sayısı referans kabul edilir.. verilen ifade mole çevrilir.
Raeaksiyonlarla işlem yapılırken denklemdeki katsayılara dikkat edilmelidir. Mol üzerinden bu katsayılara değer verilebilirsiniz. Soru çözümleri denkelem üzerinde yapılırken maddelerden herhangi birinin tamamen reaksiyona girip bittiği kabul edilir. Sonuç itabariyle tamamen bitmeyen madde için artan varsa bulunabilirsiniz.
Bileşiğin kaba formülü bilinirse kaba formülden molekül formülüne geçiş yapılabilir.