MÖ 4000 lerde Mısır’da hala avcılık ve balıkçılık yapılıyordu. 100 er kişilerden oluşan gruplarda yarı yarıya çiftçilik vardı. Bunu izleyen 500 yıl içerisinde nüfus artışıyla birlikte Nil vadisine yerleşildi. Yinede Nil taşkınları nedeniyle üretim rayına oturamamıştı. Dar bir vadi olan bu toprakların etrafıda çöllerle çevriliydi.

misir-1

 

Bu nedenlerden dolayı mezopotamyaya göre daha az önemli bir yere sahipti. Buna rağmen iki bölgede halk kitlesini sömüren küçük bir elit tabakanın sosyal ve siyasi baskısı üzerine kurulmuştu.

MÖ 3300 yılında taşkınların azaldığı zamanlar burada bir devlet kuruldu. Hierakonopolis’in nüfusu bu zamanlar 10 bin civarındaydı. MÖ 3050 de Mısırda yaşayan halkların bir etki altında birleştirilerek hanedanlık kurulduğu bilinmektedir. Ancak bu konuda kesin kayıtlar bulunmamaktadır.MÖ 3050-2700 arasında Erken Hanedanlık dönemi diye bilinen bir dönem yaşanmıştır. Başkent Memphisti. Kent bu dönem boyunca devamlı halde büyüdü. Stratejik bir noktadaydı.Mısır Levant ve Mezopotamya birbirleriyle alışveriş içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Krallar ülkenin çeşitli noktalarına yapılan anıt mezarlara(pramitlere) konulmaktaydılar. 2695 te Memphis yakınlarındaki Sakkara’da  Coser’in Anıt mezarı yapıldı. 457 m uzunluğu ve 228 m  eni bulunuyordu. Tek bir girişi mevcuttu.

basamakli-piramit

Kraliyet anıt mezarlarının biçimi 4. Hanedan’da değişti ve Sed Festivallerine uygun olması için dikdörtgen bir kapalı alanı olmayan gerçek bir pramide dönüştü.Pramit Kralın güneş ve yıldızlarla ilişkisinin sembolüydü. Erken dönem devlette bu büyük yapıların inşa edilmesi için gereken iş gücü bu devletlerin gücünü göstermektedir.

MÖ 2900 lerde Mısır’da çok az yağmur yağardı. Çiftçilik için gerekli olan su Nil taşkınlarından elde edilmeye çalışılırdı. Bunun için kanallar ve hendekler açılarak taşkındaki su tutulur ve ikinci hasat için kullanılırdı. Kurak zamanlarda ürünlere elit kesimler el koyarlardı. Çok büyük karışıklıklar yaşanmıştı. 1000 yıl sonra parçalanan mısırı tekrar birleştiren Smatovi adındaki bir hükümdar krallığını ilan edecekti.