LYS KİMYA KONU VE SORU DAĞILIMI İNDİR

 

KONU SORU
Gazlar 2
Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) 2
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 3
Radyoaktiflik 1
Asit-Baz Çözeltilerin de Denge 4
Çözünürlük Dengesi 1
Tepkime Hızı 1
Kimyasal Denge 2
Elektro kimya 1
Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Bağlar 1
Organik Kimya 12