MÖ 2300 de İndus Vadisi’nde en gelişmiş 3. uygarlık bulunmaktaydı.Ancak en az bilinenidir.Yazısı hala deşifre edilememiştir. En büyük başarıları MÖ 2300 den sonra 300 yıllık bir bölümde sürmüştür.

indus-vadisi

Tarımın ilk kayıtları MÖ 6000 olarak bilinir.Buğday, arpa, bezelye, mercimek, hurma, pamuk yetiştirilirdi. Pamuğun ilk yetiştirildiği yer burası sanılmaktadır.Hörgüçlü sığır, manda ve domuzları evcilleştirmişlerdir. Nil taşkınları gibi Himalayalardan beslenen İndus’ta taşardı. Bu taşkınlar denetim altına alınınca sosyal ve siyasi gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.

İndus Vadisi uygarlığı ticaret yollarının merkezinde yer almaktaydı. Hindistan’dan altın, İran’dan gümüş geliyordu. Lapus Lazuli taşı Ceyhun dolaylarından gelmekteydi. Mezopotamyalılar bu İndus Vadisine Meluhha demekteydi.

İndus vadisi uygarlığı MÖ 1700 dolaylarında yıkıldı. Bu çöküşün nedeni insanların ormanları yok etmesi sonucunda gerçekleşti. Yok olan ormanlar taşkınları kontrol altına almak için yapılan hendek ve kanallara toprakların dolmasıyla sonuçlandı. Açlık kargaşaya dönüştü ve uygarlığın sonunu getirdi.