Proje Adı : Asit ve bazları birbirinden ayırmak için kullanılan indikatörlerin araştırılması
Proje Türü: Araştırma
Proje Alanı : Kimya
DANIŞMAN ÖĞRETMEN: HASAN FIRAT
ÖĞRENCİLER
POYRAZ AÇIKDİLLİ

 

AYLİN BASDIROĞLU KADİR CAN ERDOĞAN ACAR SAVAK
ANA AMAÇ: Asit ve bazları birbirinden ayırmak için bir çok indikatör kullanılmaktadır. Bu indikatörlerin asit ve bazlar üzerine hangi pH aralığında etki ettiği araştırılacaktır..

ALT AMAÇ:

1- Bilimin sınanabilir, sorgulanabilir, delillerle doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir bir yapısı olduğunu anlamayı amaçlamaktayız.

2-  Kimyasal olguları ifade etmede matematiği kullanmayı amaçlamaktayız.

3- Nitel ve nicel açıklamaları birbirinden ayırt etmeyi amaçlamaktayız.

4- Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurmayı amaçlamaktayız.

5- Olguları anlamaya yönelik olarak kimya dersi kapsamında geliştirdiğimiz analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmayı amaçlamaktayız.

6- Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığımız sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade etmeyi amaçlamaktayız.

7- Bir hipotezi kurar; hipotezini desteklemek ya da reddetmek amacıyla değişkenleri belirlemeyi, deney yapar ve sonuçları açık olarak ifade etmeyi amaçlamaktayız.

8- Deney yaparak veri elde eder; bu verileri işleyerek çıkarım yapmayı; yorumlar ve genellemelere ulaşmayı amaçlamaktayız.

9- Deney sonuçlarını çizelge, grafik gibi gösterimlerle ifade Etmeyi amaçlamaktayız.

Özet: Kimya dersinde gördüğümüz asit ve bazıları ayırmak için geliştirilmiş indikatörler dikkatimizi çekti ve bu alanda çalışmaya karar verdik. İnternet üzerinden ve üniversite ve ders kitaplarından yapmış olduğumuz araştırmalara göre projemiz için çeşitli bilgiler elde ettik.

Değişik indikatörler asitler ve bazlar üzerine farklı  pH  aralıklarında etki ettiğini gözlemledik. Bu projemizde laboratuvarda kullandığımız asit baz indikatörlerinin etki pH  larını araştırmayı ve sunmayı planladık.

Asit ve bazları birbirinden ayırmak için bir çok indikatör kullanılmaktadır. Bu indikatörlerin asit ve bazlar üzerine hangi pH aralığında etki ettiği araştırılacaktır.

Yaptığımız araştırmalar sonucu aşağıdaki problemleri ürettik. 1.Neden birçok indikatör var? Bir tane indikatör asit ve bazları ayırmada yetersiz midir? 2. Farklı indikatörler farklı deneyler için mi kullanılır? Kullanılan indikatörlerin etkin pH aralıkları nelerdir? Problemlerimizi çözüme ulaştırmak için hipotezler ve değişkenler belirledik.

Hipotez: 1-Farklı indikatörlerin etki ettikleri ph aralıkları birbirinden farklıdır.

2-Farklı indikatörler farklı deneyler için kullanılmalıdır.

 

Bağımsız Değişken: Bağımsız değişken, bir deneyde değiştirilen miktarı temsil eden değişkendir. Deneyimizde bağımsız değişken indikatörlerdir. Kullandığımız indikatörler kontrol edebildiğiniz değişkendir.

 

Bağımlı değişkenler : Bağımlı değişken, değeri bağımsız değişkenin ne şekilde değiştiğine bağlı olan miktarı temsil eder. Deneyimizdeki bağımlı değişken pH aralıklarıdır. İndikatörlerin değiştirilmesiyle etki ettikleri pH aralıkları değişecektir. Verilerin toplanması sonrasında aşağıdaki kontrollü deneyimizi gerçekleştireceğiz.

 

Deney: Metil Oranj,  Metil Kırmızı, Brom Timol Mavisi,  Fenolftalein,  Alizarin Sarısı gibi indikatörleri ile asit baz titrasyonları yapacağız. Bu titrasyonlar sonucunda indikatörlerin etki ettikleri pH değerlerini bulup tablolaştıracağız. Verileri karşılaştırıp yorumlayacağız.

 

Olası sonuçlar: Hangi deneylerde hangi indikatörlerin kullanılacağı anlaşılacaktır. Bu şekilde geliştirilen tablolarla deneylerde zaman kaybı ve israf önlenebilecektir.

İndikatörlerin rengi, çözeltilerde hidrojen iyonları konsantrasyonuna bağlı olarak değişmektedir. İndikatörlerin renk tonları çözeltilerin pH  değerine göre farklılık göstermektedir. Çözeltinin pH değeri düşükse ya da yüksekse renkler değişim gösterirler. Günümüze kadar birçok indikatör bulunmuş ve neredeyse hepsi kullanılmıştır. Bizde laboratuvarda en çok kullanılan indikatörleri araştıracağız.

 

İnternet üzerinden ve üniversite ve ders kitaplarından yapmış olduğumuz araştırmalara göre projemiz için çeşitli bilgiler elde ettik.

Asit baz indikatörleri, indikatörler,  pH  değeri değiştikçe çözeltide renk değişimi yaşayan karmaşık yağıya sahip olan maddelerdir. Değişik indikatörler asitler ve bazlar üzerine farklı  pH  aralıklarında etki ettiğini gözlemledik. Bu projemizde laboratuvarda kullandığımız asit baz indikatörlerinin etki  pH  larını araştırmayı ve sunmayı planladık.

İndikatörlerin rengi, çözeltilerde hidrojen iyonları konsantrasyonuna bağlı olarak değişmektedir. İndikatörlerin renk tonları çözeltilerin pH  değerine göre farklılık göstermektedir. Çözeltinin pH değeri düşükse ya da yüksekse renkler değişim gösterirler. Günümüze kadar birçok indikatör bulunmuş ve neredeyse hepsi kullanılmıştır. Bizde laboratuvarda en çok kullanılan indikatörleri araştıracağız.

Araştırma Yöntemi:   İndikatörlerin  pH  aralıkları için literatür taraması yapılacaktır. Asit ve bazlar arasında gerçekleşen nötürleşme reaksiyonu tanımlanıp bilgi sahibi olunur.

 

Asit + Baz à Tuz + Su

 

Deneyde kullanacağımız asit ve baz için tepkime eşitliklerini yazınız?

Bütün indikatörler aynı  pH  aralığında mı etilidir.?

Farklı ph aralığında etki olan indikatörler hangi deneylerde kullanılabilir?

 

Verilerin toplanması sonrasında aşağıdaki kontrollü deneyimizi gerçekleştireceğiz.

Kullanılan Materyaller:

Asitler ve bazlar,  Metil Oranj,  Metil Kırmızı, Brom Timol Mavisi,  Fenolftalein,  Alizarin Sarısı, deney düzenekleri, Koruyucu gözlük, eldiven, mezür, deney kapları, spatül, Pasteur pipetleri, ph metre, büret,

 

1- Asitler ve bazlar üzerine etki eden indikatörlerin  pH  aralıklarını tayin etmek için titrasyon düzeneklerini kuracağız.

2- Asit ve bazlarla çalışırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Gözlük ve eldivensiz deneylere başlamamak gerekmektedir.

3- Her indikatör için farklı bir düzenek hazırlayarak kontrollü deneyler yapacağız.

4- İndikatör  pH  aralıklarını tespit etmek için renk değişimlerini gözleyeceğiz.

5- Renk değişimlerini gözlemlediğimiz anda büretin musluğunu kapatacağız.

6- Düzenek içerisinde bulunan sıvı maddenin  pH ını elektronik  pH  metre kullanarak ölçeceğiz ve kaydedeceğiz.

7-Her indikatör için her renk değişim  pH  larını tablolar halinde kaydedip bu veriler üzerinden hipotezlerimizin doğruluğunu veya yanlışlığını kontrol edeceğiz.

8- Nötürleşme reaksiyonları için denklikler yazacağız.

9-İndikatörlerin hangi  pH  aralıklarında kullanılacağını ve nötürlük noktası olan  pH =7 noktasına ne denli yaklaşabildiklerini karşılaştıracağız.

ÖZET
Değişik indikatörler asitler ve bazlar üzerinde farklı  pH  aralıklarında etki ettiğini gözlemledik. Bu projemizde laboratuvarda kullandığımız asit baz indikatörlerinin etki pH  larını araştırmayı ve sunmayı planladık.
AMAÇ
Asit ve bazları birbirinden ayırmak için bir çok indikatör kullanılmaktadır. Bu indikatörlerin asit ve bazlar üzerine hangi pH aralığında etki ettiği araştırılacaktır.
Kullanılan meteryaller
Asitler ve bazlar,  Metil Oranj,  Metil Kırmızı, Brom Timol Mavisi,  Fenolftalein,  Alizarin Sarısı, deney düzenekleri, Koruyucu gözlük, eldiven, mezür, deney kapları, spatül, Pasteur pipetleri, ph metre, büret,

 

UYGULANAN PROSEDÜR
1-Asitler ve bazlar üzerine etki eden indikatörlerin  pH  aralıklarını tayin etmek için titrasyon düzenekleri kurduk

2-Asit ve bazlarla çalışırken gerekli güvenlik önlemleri alındı.

3-Her indikatör için farklı bir düzenek hazırlayarak kontrollü deneyler yapıldı.

4-İndikatör  pH  aralıklarını tespit etmek için renk değişimleri gözlendi.

5-Renk değişimlerini gözlemlediğimiz anda büretin musluğunu kapatıldı.

6-Düzenek içerisinde bulunan sıvı maddenin  pH ını elektronik  pH  metre kullanarak ölçüldü ve kaydedildi.

7-Her indikatör için her renk değişim  pH  larını tablolar halinde kaydedip bu veriler üzerinden hipotezlerimizin doğruluğunu veya yanlışlığını kontrol edildi.

8-Nötürleşme reaksiyonları için denklikler yazıldı.

9-İndikatörlerin hangi  pH  aralıklarında kullanılacağını ve nötürlük noktası olan  pH =7 noktasına ne denli yaklaşabildiklerini karşılaştırıldı.

Bağımsız Değişken: Deneyimizde bağımsız değişken indikatörlerdir.

Bağımlı değişkenler : Deneyimizdeki bağımlı değişken pH aralıklarıdır. İndikatörlerin değiştirilmesiyle etki ettikleri pH aralıkları değişecektir.

SORU :
1.Neden birçok indikatör var? Bir tane indikatör asit ve bazları ayırmada yetersiz midir?

2.Farklı indikatörler farklı deneyler için mi kullanılır? Kullanılan indikatörlerin etkin pH aralıkları nelerdir?

HİPOTEZ :
1-Farklı indikatörlerin etki ettikleri ph aralıkları birbirinden farklıdır.

2-Farklı indikatörler farklı deneyler için kullanılmalıdır.

SONUÇLAR
 
ÖNERİ VE BEKLENTİLER

Deneyde asit ve bazlarla çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır.