Bileşmiş Milletlere göre kentsel nüfus, kırsal nüfusu ilk kez 2008’de geçmiştir. Dünya nüfusunun 1 milyara ulaşması yaklaşık 1800 yılına kadar sürdü. O tarihten itibaren gezegeninin 6 milyar insan eklendi. Yaklaşık hesaplamalar, aşındırma süreçlerinin Kuzey Amerika kıtasını 1000 yılda 3 cm kadar alçalttığını göstermiştir. Bu hızla 3000m yükesklikte bir zirvenin deniz seviyesine kadar aşındırılması 100 milyon yıl sürecektir. 4.6 milyar yıl ne kadar uzundur? Eğer saniyede bir sayı söyleyecek şekilde saymaya başlar durmaksızın günde 24 saat haftada 7 gün ve devam ederseniz 4,6 milyara ulaşmak 150 yıl, yaklaşık iki ömür alacaktır! 1492 de Kolomb deniz seferi düzenlediğinde, Avrupalıların çoğu Dünya’nın düz olduğunu
ve Kolomb’un sınırdan aşağıya düşeceğin! düşünüyordu. Ancak, 2000 yıldan daha önceleri, antik Yunan’lılar ay tutulması sırasında ay üzerine daima kavisli bir gölgesi düştüğü için Dünya’nın küresel olduğunu anlamışlardı. Aslında, Erastotenes Dünya’nın çevresini hesapaldı ve 40,075 km olan güncel ölçüme çok yakın bir değer elde etti.
Su, Dünya’yı her şeyden daha fazla benzersiz kılar. Hidrosfer, okyanuslardan atmosfere buharlaşarak yağışlarla karaya
düşen ve tekrar okyanuslara geri akan sürekli hareket halinde devingcn bir su kütlesiclir. Küresel okyanus ortalnnu 3800 m derinlikle Dünya yüzeyinin yaklaşık % 71’ini kaplayan hidrosferin kesinlikle en belirgin özelliğidir. Bu okyanus Dünya’nın suyunun yaklaşık % 97’sine karşılık gel mektedir.Ancak, hidrosfer yer altında akarsularda, göllerde ve buzullarda bulunan tatlı suyu da içermektedir. Dahası, su tüm canlıların önemli bir bileşenidir. Canlılardaki bu su, genel toplamın çok az bir oranını oluşturmasına rağmen, bu küçük oranının aksine çok önemlidir. Akarsular, buzullar ve yer altı suları gezegenimizin çok çeşitli Yeryüzü şekillerini meydana getirmenin yanında karada yaşam için çok önemli olan tatlı suyun oluşturulmasından sorumludur.
Okyanus suyunun hacmi o kadar büyüktür ki, eğer Yerküre’nin katı kısmı düzgün bir küre şektlinde olsaydı, okyanuslar tüm Dünya’nın yüzeyini her yerde 2000 metreden daha derin örterdi.
su-dagilimi
Dünya, atmosfer denilen, hayat veren gaz zarfı ile çevrilidir. Yerküreye göre çok ince bir katmandır. Atmosferin yarısı 5 buçuk kilometre yüksekliğin altında, %90 nı 16 km içindedir.
atmosfer
Dünya atmosferinin uzay boşluğu ile birleşiminin eşsiz görüntüsü bir soyut resmi andırmaktadır. Bu fotoğraf Haziran 2007’de uzay mekiğinin bir ekip elemanı tarafindan Çin’in üzerinde çekilmiştir. Mavi alanın üstündeki ince gümüşi çizgiler (gece bulutları) yaklaşık 80 km yüksektedir. Bu yükseklikte atmosfer çok incedir. Burada hava basıncı deniz seviyesindeki hava basıncından bin kez azdır. Görüntünün alt bölümündeki kırmızımsı kuşak atmosferin en yoğun bölümüdür. Tüm hava ve bulut olayları troposfer adı verilen bu katmanda oluşur. Dünya atmosferinin % 90’ı, Yeryüzü ile sadece 16 km’lik mesafede bulunur.
İlkel yaşam ilk defa yaklaşık 4 milyar yıl önce okyanuslarda ortaya çıktı ve o zamandan beri yayılmaya ve çeşitlenmektedir.
Canlıların yaşadığı sisteme biyosfer adı verilirken, toprak altından dünya merkezine kadar inen en büyük yapı olan 6400 km derinliğindeki sisteme jeosfer denilmektedir.
1970’ten beri,Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık 0.6°C yükseldi. 21. yüzyılın sonuna gelindiğinde, küresel sıcaklık ortalaması ek olarak 2° – 4.5°C daha artabilir.