Konu :  Ayırma, manyetizma, kimyasal analiz

Süre :  30 dakika

Açıklama : Bu deneyde öğrenciler mıknatısla mısır gevreğini incelerler ve mısır gevreğiden demiri ayırırlar.

Araç ve gereçler (bir grup için)

Havan ve havan eli   İki tel      Çok güçlü bir mıknatıs (neodymium mıknatısı)  Bu mıknatıslar elektronik  parçalardan ve eski bilgisayarın disk sürücülerinden elde edilebilir. 250 ml beher

Kimyasallar (bir grup için) 

Demir katkılı mısır gevreği (örneğin Kellogg’s® cornflakes)

Öğretim önerileri 

Bu deneyde öğrencilerden masa üzerine dökülen mısır gevrekleri üzerine mıknatısın yaklaştırılması istenir. Eğer mısır gevrekleri hareket etmiyorsa masa veya banko yüzeyinin sürtünmesinin fazla olduğu anlaşılır. Öğrenciler yukarıdaki denemeyi yaparak sürtünmeyi en aza indirgemek için mısır gevreklerin suda yüzdürülmesi fikrini ortaya koyarlar. Daha sonra deneye geçilir. Öğrencilere mıknatısı öğütülmüş mısır gevreğinden uzak tutmaları gerektiğini söyleyiniz.

 

Teori : Demirler midede asit ile reaksiyona girer ve sonuçta ince bağırsak tarafından emilir. Vücuttan tüm demir uzaklaştırılsaydı, iki küçük çivi elde edilirdi. Demir hemoglobinin üretimi için temel bir maddedir.

Cevaplar:

  1. Hayır.
  2. Yorgunluk, hastalıklara karşı vücut direncinin azalması, solunum ve kalp atım hızının artması.

 

Giriş : Çoğu mısır gevreklerinin içine demir katkı maddesi olarak konur. Metalik demir mısır gevreği paketlenmeden önce çok küçük tanecikler halinde eklenir. Bu deney demirin çıkarılmasını içermektedir.

 

Yapılacaklar 

  1. 4-6 parça mısır gevreğini içerisinde su bulunan kap içerisinde yüzdürünüz

 

  1. Mısır gevreklerine mıknatısı yaklaştırınız ve bu parçaların hareket edip etmediğini gözlemleyiniz.

 

  1. Havanın içine biraz mısır gevreği koyunuz ve çok ince öğütünüz.

 

  1. Kağıt üzerine öğütülen mısır gevreğini serpiniz.

 

  1. Kağıdın altına mıknatıs koyunuz ve kağıdı hareket ettiriniz.

 

  1. Öğütülmüş mısır gevreği mıknatıs üzerinde hareket ederken yakından gözlemleyiniz.

 

 

Sorular 

  1. Tüm metaller mıknatıs tarafından çekilir mi?

 

  1. Diyette demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

 

DENEY-8  Mısır Gevreğindeki DemirPDF OLARAK İNDİR

 

 

 

 

 

 

KAYNAK