Konu :  Elektrik ve kimya

Süre :  45 dakika

Açıklama : Öğrenciler çeşitli metal çiftlerini sodyum klorür çözeltisi içine koydukları zaman oluşan elektromotor kuvvetini kaydederler.

Araç ve gereçler (bir grup için)

Galvanometre veya voltmetre (0-3V)     İki tel      İki krokodil    100 ml beher

Kimyasallar (bir grup için) 

Sodyum klorür çözeltisi

Aşağıdaki metal şeritler veya çubuklar

Çinko, Bakır, Demir, Kurşun, Magnezyum

Öğretim önerileri 

Bu deneyde voltaj değişimlerini bilgisayar ekranında daha detaylı görebilmek için veri kaydetme sensörleri ve yazılımları kullanılabilir. Elektrotlar arasına voltaj sensörü bağlayınız ve daha sonra yazılım yoluyla elde edilen grafiği yorumlayınız.

 

Teori : Aktiflikleri yüksek metaller kolaylıkla elektron vererek iyonlar oluştururlar. Aktiflikleri düşük metaller kolaylıkla iyon oluşturamazlar ve iyonları da kolaylıkla metal atomları oluştururlar. Çinko ve bakır aşağıdaki reaksiyonu verir:
Zn(k) → Zn2+(suda) + 2e

 

Cu+2 (suda) +  2e–   → Cu(k)

 

Güvenlik : Koruyucu gözlük kullanınız. Kurşunu elledikten sonra ellerinizi yıkayınız.

Cevaplar: 1. Magnezyum, çinko, demir, kurşun, bakır

 

Giriş : Aktif metaller daha az aktif metallere göre daha kolay iyon oluştururlar. Bu deney, çeşitli metallerin iyon oluşturma eğilimini göstermektedir. İki farklı metal ve bir elektrolit bir pil oluşturur. Daha aktif olan metal negatif kutbu oluşturup elektron akışını sağlar.

Kaydedilecekler  : Tabloyu doldurunuz.

Yapılacaklar 

  1. Şekilde görüldüğü gibi düzeneği kurunuz.

 

  1. Voltajı kaydediniz.

 

  1. Tablodaki metallerin tüm birleşimlerini deneyiniz.

 

  1. Elleriniz kurşunla temas ettiği için yıkayınız.

 

 

Güvenlik 

 

Koruyucu gözlük kullanınız.

 

 

Kullanılan Metaller  Hangi metal pozitif kutup oluşturur (+) Hangi metal negatif kutuptur (-) Voltaj (V)
Çinko ve bakır
Bakır ve kurşun
Kurşun ve demir
Çinko ve kurşun
Demir ve magnezyum
Çinko ve demir
Çinko ve magnezyum
Kurşun ve magnezyum
Bakır ve magnezyum
Bakır ve demir

 

Sorular 

  1. Demir, kurşun, bakır, magnezyum ve çinkoyu aktiflik sırasına göre sıralayınız.

 

 

DENEY-7 Kimyasallardan Elektrik EldesiPDF OLARAK İNDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK