Konu :  Karışımların ayrılması, özütleme

Süre :  30 dakika

Açıklama : Öğrenciler yapraktaki pigmentleri ayırmak için kromatografi kullanırlar.

Araç ve gereçler (bir grup için)

Havan ve havaneli àKromatografi kağıdı     Plastik başlıklı pipet

100 ml beher     Sıvı damlalarını kromatografi kağıdına damlatmak için küçük kapiler tüpler

Kimyasallar (bir grup için) 

Propanon (kolaylıkla tutuşur)

Kum

Yapraklar ve makas.
Öğretim önerileri 

Bu yöntem çok derişik çözelti kullanıldığında iyi sonuç verir. Kesilmiş yapraklar, bir tutam kum ve birkaç damla çözücü kullanınız. (Bazı ayırmalar 6 aşamada meydana gelebilir.)

 

Teori : Farklı maddeler kağıtta farklı etkiler gösterir.

Güvenlik : Koruyucu gözlük kullanınız. Çıplak alevden sakınınız.

Cevaplar:

  1. İki
  1. Yeşil ve sarı
  1. Sarı yeşilden daha hızlı hareket etti.

 

Giriş : Birçok yaprak klorofil nedeniyle yeşil renktedir. Bu madde fotosentez (bitkilerin kendi besinlerini üretme işlemi) için önemlidir. Bu deneyde, yaprakta bulunan farklı pigmentler kağıt kromatografisi kullanılarak ayrılacaktır.

 

Kaydedilecekler  : Bu deneyde elde edilen kromatogram kurutulabilir ve saklanabilir.

Yapılacaklar 

1.Çok ince kesilmiş yaprakları bir havanın 2 cm derinliğine kadar doldurunuz.

2.Bir tutam kum ekleyiniz ve plastik başlıklı bir pipetle 6 damla propanon damlatınız.

3.Karışım en az 3 dakika havanda öğütülür.

4.Kromatografi kağıdının dip kısmından 3 cm yukarıda kurşun kalemle bir çizgi çiziniz.

5.Kromatografı kağıdının üzerindeki çizginin merkezine yaprak özütünü bırakmak için çok ince bir cam tüp kullanınız. Mümkün olduğu kadar küçük bir leke oluşturunuz.

6.Lekeyi kurumaya bırakınız. Kuruyan lekenin üzerine aynı özütten tekrar blrakınız. Aynı işlemi beş kez tekrarlayınız. Özütleri bırakmadan önce kağıt üzerindeki lekelerin kurumuş olduğundan emin olunuz. Bunu yapmaktaki amaç kağıt üzerindeki küçük lekenin üzerinde bulunan miktarı artırmaktır.

7.Bir beherin içerisine az miktarda propanon koyunuz, kağıdın ucunu propanona temas edecek şekilde asınız. Propanon seviyesinin lekeyi geçmemesine dikkat ediniz.

8.Propanonun, kromatografi kağıdının tepesine ulaşıncaya kadar emilmesini  sağlayınız.

9.Bir kurşun kalemle propanonun kromatografi kağıdı üzerinde ulaştığı noktayı işaretleyiniz ve elde edilen kromatogramı kurutunuz.

Güvenlik 

Propanon kolay tutuşan bir maddedir. Koruyucu gözlük kullanınız.

Sorular 
1.Kromatogramda kaç tane madde vardır?

2.Kromatogram üzerinde oluşan renkler nelerdir?

3.En hızlı yol alan madde hangisidir?

 

 

 

YAPRAKLARIN KROMATOGRAFİSİ DENEYİPDF OLARAK İNDİR

 

 

KAYNAK