Konu :  Halojenler, geçiş elementleri, tuz eldesi, doğrudan sentez

Süre :  45 dakika

Açıklama : Tuz oluşturmak için oda sıcaklığında iyotla çinko reaksiyona sokulur.

 

Araç ve gereçler (bir grup için)

Spatül                  Karıştırıcılı termometre         İki deney tüpü

Tüplük                  Üç ayak                                        250 ml beher

 

Kimyasallar (bir grup için) 

İyot kristalleri (zararlı)

Çinko tozu (yaklaşık bir pirinç tanesi kadar) (tutuşur)

Etil alkol (kolaylıkla tutuşur)

Kaynar su (elektrikli su ısıtıcısından veya termostat kontrollü su banyosundan)

 

Öğretim önerileri : Reaksiyon tamamlandığında iyot çözeltisi berrak olmalıdır. Her grup için ayrı küçük kaplar içerisinde çinko ve iyot kristalleri temin ediniz, bu şekilde öğrenciler bu maddeleri doğrudan alkolün içine dökebilir. Alternatif olarak iyot deney tüplerine yerleştirilebilir, dolayısıyla iyotun deriyle teması önlenmiş olur. Hatta iyot çözelti halinde de verilebilir.

 

Bu reaksiyon birden fazla amaç için kullanılabilir. Örneğin, kaba formülün bulunmasında, elektrik pilinin gösteriminde ve kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüşümünün (entalpi değişimi) araştırılmasında.

 

Teori : Teori 7. grup elementlerinin reaksiyonları. Tuz eldesi

 

Güvenlik :  Koruyucu gözlük kullanınız. Odayı çok iyi havalandırınız ve deneyi ateş kaynaklarından uzak tutunuz.

 

Cevaplar 

 1. Halojen

 

 1. Tuz üreten

 

 1. Çinko + iyot⇒çinko iyodür

 

Giriş : Bu deneyde 7. grup elelementlerinden iyodun çinko ile reaksiyonu sonucu tuz üretimi incelenecektir. Bu deney, doğrudan sentez yoluyla tuz hazırlamaya bir örnektir.

Kaydedilecekler  : Kullanılan magnezyumun kütlesi ve üretilen hidrojen gazının hacmi

Yapılacaklar  1. Mezür ile 4 ml alkol ölçerek deney tüpüne koyunuz.

 1. Alkol içinde birkaç iyodür kristalini çözünüz

 

 1. Sıcaklığı kaydediniz.

 

 1. İyodür çözeltisine biraz çinko tozu ekleyiniz (yaklaşık bir pirinç tanesi hacminde).

 

 1. Termometre ile karıştırınız ve en yüksek sıcaklığı kaydediniz.

 

 1. Kimyasal reaksiyonun meydana geldiğini gösteren herhangi bir değişimi kaydediniz.

 

 1. Diğer deney tüpü içine sıvıyı süzünüz (artan çinko kalır).

 

 1. İçine sıcak su konmuş beheri alınız ve üzerine saat camı koyunuz.

 

 1. Saat camı üzerine süzüntüyü koyunuz ve alkolü buharlaştırınız. Ürünü gözlemleyiniz.

 

 1. Ürün TUZ olarak sınıflandırılır.

 

 

Güvenlik : Koruyucu gözlük kullanınız. İyota dokunmayınız.

 

Sorular 1. 7. grup elementlerinin ortak adı nedir?

 

 1. Bu ad ne anlama gelir?

 

 1. Aşağıdaki kelime eşitliğini tamamlayınız.

Çinko+ iyot⇒

 

DENEY-18 İyodun Çinko ile Reaksiyonu PDF OLARAK İNDİR

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK