Konu :  Asit ve bazlar, tuz çözeltisinin elektrolizi.

 

Süre :  30-45 dakika

 

Açıklama : Öğrenciler indikatörlü tuz çözeltisi hazırlar ve bir elektrik devresi kurarlar. Katyonlar ve anyonlar karbon elektrot tarafından çekilirler, bu durum indikatörün renk değişimine neden olur.

 

Araç ve gereçler (bir grup için)

Plastik petri kabı              Süzgeç kağıdı          6 V’luk pil veya güç kaynağı

Kablolar ve krokodil                Karbon elektrot           Damlalık

 

Kimyasallar (bir grup için) 

Sodyum klorür        İndikatör            Metil oranj

 

Öğretim önerileri :  Denenecek diğer indikatörler: Bromokresol yeşili (kablo pozitif kutba bağlanacak), metil oranj (her kutupta da denebilir), mavi turnusol (pozitif) ve kırmızı turnusol (negatif kutup). Fenolftalein bu deneyde iyi sonuç vermez.

 

Teori : Karbon elektrot negatif kutba bağlandığı zaman, hidrojen iyonları bu elektrota doğru çekilir, bu kutupta pH değişiminden dolayı kullanılan indikatörün rengi değişir. Karbon elektrot pozitif kutba bağlanırsa, tersi bir durum oluşur.

 

Güvenlik :  Koruyucu gözlük kullanınız.

 

Cevaplar : 

1. Negatif kutba bağlanırsa yazı kırmızı olur, pozitif kutba bağlanırsa yazı mor renkli olur.

2.Hidrojen iyonları negatif elektrot tarafından çekilir, hidroksil iyonları pozitif elektrot tarafından çekilir. Karbonun bağlandığı elektroda bağlı olarak hidrojen iyonları indikatörün rengini etkileyecektir ve böylece yazıyı da değiştirecektir.

 

Giriş : Bu deneyde elektrik ve bazı indikatörler renkli yazı oluşturmak için kullanılır.

 

Yapılacaklar 

  1. 2 ml suda bir spatül sodyum klorürü çözünüz. 3 damla metil oranj indikatörünü ekleyiniz.

 

  1. Petri kabının içerisine süzgeç kağıdını yayınız. Damlalık kullanarak süzgeç kağıdı üzerine çözeltiden damlatınız. Bu işleme süzgeç kağıdı daha fazla çözelti emmeyinceye kadar devam ediniz.

 

  1. Ucunda krokodil bulunan ara kabloyu 6 V’luk pilin pozitif kutbuna bağlayınız. Daha sonra krokodili kağıdın bir ucuna sıkıca tutturunuz.

 

  1. Pilin negatif kutbunu bir karbon elektrota bağlayınız.

 

  1. Karbon elektrotu kullanarak ıslak kağıda bastırmadan yazı yazınız. Yazın rengi nedir?

 

  1. Bu deneyi indikatör kullanarak tekrarlayınız. Ne olduğunu açıklayınız.

 

 

Güvenlik  :Koruyucu gözlük kullanınız.

 

Sorular :

  1. İndikatör kullanarak kablolar pozitif elektrota bağlansaydı ne olurdu? Zamanınız varsa deneyiniz.

 

  1. Renkleri oluşturan reaksiyonların ne olduğunu ifade ediniz.

 

DENEY-12 Polimerlerin tanınmasıPDF OLARAK İNDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK