Konu :  Asit ve bazlar

Süre :  30-45 dakika

Açıklama : Öğrenciler indikatörü kullanarak değişik maddelerin pH’ını ölçerler.

Araç ve gereçler (bir grup için)

Deney tüpleri        pH çizelgesi Spatül           100 ml beher

Kimyasallar (bir grup için) 

0,02 M kireç suyu (kalsiyum hidroksit çözeltisi)          Sodalı su (karbonik asit çözeltisi)

0.05 M sirke (etanoik asit çözeltisi)                           Magnezyum sütü (magnezyum oksit)

Limon suyu (sitrik asit)                                             Sodyum bikarbonat (sodyum hidrojen karbonat)

Saf su                                                                       Kireç (kalsiyum hidroksit)

Seyreltik sülfürik asit çözeltisi (0,5 M veya daha az)        Amonyak çözeltisi (0,5 M)

Tuz (sodyum klorür)                                                 Pipetli indikatör çözelti şişesi

 

 

Öğretim önerileri 

Öğrencilere renkli çözeltideki indikatörün rengini anlatmak için çözeltiyi ya ışığa tutarak veya çözeltinin üzerine indikatör damlatarak ara yüzeyde oluşan rengin nasıl belirleneceğini gösteriniz.

 

Temel Bilgi: İndikatörler

Güvenlik : Koruyucu gözlük kullanınız.

Cevaplar :

  1. Asitler, örneğin sodalı su (karbonik asit çözeltisi), sirke, sülfürik asit, limon suyu. Bazlar, örneğin magnezyum sütü, kireç, kireç suyu, amonyak sodyum bikarbonat. Nötraller; tuz.
  1. İndikatörlerden farklı olarak turnusol çözeltisi pH’ı ölçemez
  1. Yeşil renk vererek nötralleşme meydana gelmelidir). ” (NB tam renk /pH derişime bağlıdır)

 

Giriş : Bir maddenin pH’ı, saf su içinde bu maddenin az bir miktarının çözünmesiyle ve çözeltiye indikatör çözeltisinden birkaç damla eklenmesiyle bulunabilir.  Oluşan renk pH tablosunda karşılaştırılır.

 

Kaydedilecekler  : Sonuçlarınız için bir tablo hazırlayınız.

 

Çözelti İndikatör ile oluşan renk pH
 

 

   

 

 

Yapılacaklar 

  1. Bir deney tüpüne bir spatül katı örneği veya birkaç damla sıvı örneğini koyunuz.

 

  1. Test tüpünü küçük bir beherdeki saf suyla yarısına kadar doldurunuz ve katının çözünmesi veya sıvının karışması için çalkalayınız.

 

  1. Deney tüpünün içine birkaç damla indikatör ekleyiniz. Çizelgedeki renge dikkat ediniz. pH renk tablosuyla karşılaştırınız ve tablodaki renge en yakın pH’ı kaydediniz.

 

Güvenlik  Koruyucu gözlük kullanınız.

 

Sorular 

  1. Asidik, bazik ve nötral olan maddeleri listeleyiniz.
  1. Bir bilim adamı turnusol kağıdın yerine neden indikatörü tercih eder?
  2. Sirke ve kireç suyu eşit miktarlarda karıştırılırsa ne olur?

 

DENEY-10 PH ÖlçeğiPDF OLARAK İNDİR

 

 

 

 

 

KAYNAK