Günümüzde dinle bağlantılı olarak insan kurban etmenin en aşırı örneği Dahomey’de bulunur.Özel günlerde kurbanların beş yüze kadar çıktığı bilinmektedir. Dahomey kralı belli bir günde 4 insan , bir maynun ve bir geyik başı kestirir.Bu fört insandan biri pazarlara gidip bütün ruhlara;ikinci insan bütün akarsulara gidip bütün hayvanlara;üçüncü insan bütün yollara ve ruh-gezginlerine;dördüncüsü semaya ve buradaki bütün misafirlere; geyik ormanlara ve oradaki hayvanlara;maymun bataklıklara gidip oradaki ağaçlara ve hayvanlara kralın babasına doğru yola çıkmak üzere olduğunu bildirecektir.

Dahomeylerin tanrısı Mau dur. Bilinmeyen tanrı da denir.İnsanlarla uğraşamayacak kadar yükseklerdedir.O ne sevilir ,ne de ondan korkulur.Mau nun bir yardımcısı vardır.İnsanların iyilik ve kötülüklerini ölçer. Eğer yardımcının sopasında iyilik tarafı yükselirse insanın ruhu ölüler ülkesine katılır.Yok eğer kötülük yükselir ise beden yok edilir,ruh başka bir için başka bir beden bulunur.

Dahomeylerin tek tanrısı Mau dur.Fakat ara form olarak kabul ettikleri bazı kavramlar vardır.Bunlar 3 tanedir. Birincisi Danhghwe ; yüce mutluluk ve genel iyiliği temsil eden pitondur.Evlerde piton yılanları beslenir.Her kim bir piton öldürürse o ölüme mahkum edilir.İkincisi Atin-budun ; ipek-pamuk ağacı,Loko veya zehir ağacıyla temsil edilir. İyileştirici ve hastalık önleyicidir.Eğer bir insan hastalanırsa onu atalarının birinin hayaleti tarafından çağırdığına inanılır. Üçüncü sıradaki ise Whydah ; okyanustur.Kral okyanusa kurban olarak güzel giysilerle giydirilmiş bir insanı okyanusa götürüp köpek balıklarına yedirilir.

dahomey-1 dahomey-2 dahomey-3 dahomey-4 dahomey-5 dahomey-6 dahomey-7 dahomey-8 dahomey-9 dahomey-10 dahomey-11 dahomey-12 dahomey-13 dahomey-14 dahomey-15 dahomey-16 dahomey-17 dahomey-18 dahomey-19