Skip to Content

Category Archives: AVUSTRALYA YERLİLERİ

MADAGASKARLILAR

Bu kadar büyük bir mesafeyle birbirlerinden ayrılıktan düşünülecek olursa, Madagaskarlıların inançlarının rallilerin ve Malayalılarınkine bu denli yakından benzemesi şaşırtıcı gelebilir; fakat bu durum, bunların ırken birbirlerine çok yakın akraba olduklarını […]

PAPUALAR

  Dory, Yeni Gine Papuaları, Mr. Earl’e göre, kırk beş santimetre uzun­luğundaki bir ağaca kabaca kazınmış bir puta taparlar. Bir elinde kal­kan tutan, çirkin biçimde orantısız bir figür olan bu […]

SANDWİCH ADALARI YERLİLERİ

Sandwich Adalarının sakinleri dini düşünceleri bakımından daha gü­neyli akrabalarından kayda değer: bir farklılık arzetmezler: fakat kuşku­suz, sık sık maruz kaldıkları volkanik olayların tapınmalarını etkilemesinden olsa gerek, belirti volkanik tanrılara büyük […]

MANGALALILAR

Polinezya halklarının cin ve mitoloji­sine dair en eksiksiz ve doğru bilgiyi W. Wyatt Gill in Myths and Songs from the South Pacific isimli çalışmasında bulu­ruz. Uzun yıllar Hervey adalarından bi­rinde, […]

SAMOALILAR

Samoalılar çok sayıdaki tanrılarıyla dikkat çekerler. Herkesin doğu­mundan itibaren koruyucu bir tanrısı vardır; her köyün, isimleri kendileriyle birlikte doğan, kendi tanrısı vardır. Bunlardan bazılarının isimle­ri şöyledir “Hızlı Olan’ ‘Kutsal Olan”, […]

TONGALILAR

  Tonga adalarında dini inanç bunlardan biraz daha gelişkin bir duru­ma sahip görünür, insanlar yüce varlıklara ya da tanrılara inanır; mezi­yetlerine ya da erdemlerine göre hayır ve şer bunlardan gelir. […]

MAORİLER

Yeni Zelenda Maorileri Yeni Kaledonyalılardan çok İleri değildirler kaptan Cook bunlarla karşılaştığında kendilerine karşı lütufkar ve mer­hametli hale getirmek ve iyi bir mahsül elde etmek için, tanrılara bir sunu olduğu […]

KALEDONYALILAR

Yeni Kaledonyalılar daha belirgin bir dini İnanç sergilerler, “ölü er­kekleri” bir tür tanrı olarak gösteren bir sözcüğe sahiptirler ve ölmüş kabile şeflerine isimleriyle dua edilir. Hayatta iken kabile şefi bir […]

BORNEO ADASI YERLİLERİ

orneo’nun Deniz-Dayaklarının (Sea-Dyaks), Batava diye adlandırı­lan bir baş tanrıları vardır. Sanskritçe olan bu tabir muhtemelen Dayakların Java Hindularıyla daha önceki münasebetlerinin bir kalıntısıdır (Low, ‘“Saraıvak”). Ayrım gözetmeksizin takdimeler sunduktarı iyi […]

TAHİTİLİLER

  Soclete Adaları’nın yerlileri, kimi savaş ve barış, kimisi tanrılarla in­sanlar arasında aracılar olarak, diğerleri sağaltım amacıyla kullanılan birçok tanrıya taparlar. Kimisi belli bir yer veya yöreye yahut meslekle­re mahsustur. […]

SIDE MENU

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.

    Goodreads

    Sitede arayın

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.