Budacılığın doğuşunu ve gelişimini düşünürken, onun daha önce gördüğümüz gibi, Brahmanizmle doymuş bir ülkede ve insanların arasında doğduğu unutulmamalıdır. Kendinden önceki Brahmanizm olmaksızın Budacılık en asli unsurlarından, raison d’etre’inden yoksun […]