Skip to Content

Category Archives: ASYA YERLİLERİ

MODERN PARSİLİK

Tıpkı İngiltere’deki Yahudiler gibi, halk içinde bir halk olan Parsiler nüfuslarının büyüklüğünün çok ötesinde bir tesir ve zenginliğe erişmişler ve bunu korumasını bilmişlerdir. Varlıklarını sürdürme konusundaki direngenlikleri kalıtımın gücüne başka […]

ZERDÜŞT VE ZEND-AVESTA

Zend-Avesta Parsiler (ya da Farisiler) diye tabir ettiğimiz halkın büyük dinî kitap ya da kitaplar toplamasının yaygın adıdır. Bunların ata yurdu İran’dı, fakat yedinci yüzyıldan sonra Müslümanlar karşısında bozguna uğrayınca […]

CAYNACILIK

Caynalar günümüz Hindistan’ında, sayılarından ziyade servetleri ve tesirleri bakımından önemli bir dini topluluktur. Hindistan’daki ticari işlerin yarısının daha çoğu Hindistan’ın kuzeyinde ve batısında ve daha az sayıda güney yarımadada, tüccar […]

MODERN BUDACILIK

  Yayılmacı bir din olarak Budacılık sadece İslam ve Hıristiyanlıkla mukayese edilebilir. Başka hiçbir din kendi asli yurdunun dışında değişik insan toplulukları üzerinde bu denli hâkim olmamıştır; keza başka hiçbir […]

BUDA’NIN ÖĞRETİLERİ VE KUTSAL KİTAPLAR

Kendisini bu denli belirgin bir şekilde mutluluğun sağlayıcısı ve ıstırabın dindiricisi olarak takdim eden sistemin umumiyetle bir kötümserlik, yadsıma, bilinmezcilik (agnostisizm) felsefesi olarak adlandırması en tuhaf, en anlaşılmaz olaylardan biridir. […]

BUDACILIK-BUDA’NIN HAYATI

Budacılığın doğuşunu ve gelişimini düşünürken, onun daha önce gördüğümüz gibi, Brahmanizmle doymuş bir ülkede ve insanların arasında doğduğu unutulmamalıdır. Kendinden önceki Brahmanizm olmaksızın Budacılık en asli unsurlarından, raison d’etre’inden yoksun […]

MODERN HİNDUİZM

Daha sonra Budacılık’la ilgili bölümümüzde, Brahmanizmin Hindistan’daki üstünlüğüne son vermiş ve bin yıldan fazla bir zamandır onu büyük nisbette geriletmiş olan yeni dinin, Brahmanların mağrur tavırlarından, tören ve kurbanlara verdikleri […]

SUTRALAR BRAHMANİZMİ

Zamanla Kutsal Veda edebiyatının bizzat hacmi önündeki en büyük engel haline gelmiştir. Hiç kimse onun tamamını öğrenip anlayamıyordu. Kutsal hakikatlerin ve törenle ilgili kuralların Kısa ve özlü anlatımı için bir […]

BRAHMANİZM-ERKEN DÖNEM VEDALAR DİNİ

Hindistan’a girmelerinden önce Arilerin tarihi ne olursa olsun, Vedalar dillerde dolaşmaya başladığında, Örekler arasında en ilkel halleriyle görünenlere emsalsiz benzerlikler gösteren ve isbat edilmemiş olsa bile, AvrupalI ve Hindu Arilerin […]

ŞİNTOİZM (Japonya)

Hiç şüphesiz Japonya din noktaı nazarından Çin kadar ilgi çekici değildir. Genel olarak insanlar dini meselelerle daha az ilgilenirler ve görülmeyen güçlerin daha az etkisi altındadırlar. Çin’de olduğu gibi dinler, […]

SIDE MENU

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.

    Goodreads

    Sitede arayın

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.