Skip to Content

Category Archives: DÜNYA DİNLERİ

Korumalı: İSLAM PEYGAMBERİNİN HAYATI

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

SLAVLARIN DİNİ

Uygar halklar arasına en son katılan kavim olmaları nedeniyle Slavların dini hakkında Tötonlarınkinden daha az tafsilat ve malumat sahibi olmamızda şaşılacak bir taraf yoktur. Slavlara özgü bir şiirler toplamasının olup […]

TÖTONLARIN DİNİ (İSKANDİNAVLAR)

Her ne kadar Tötonların -bu isme dermanlar gibi iskandinavlar ve Anglo-Saxonlar da dahildir- asli dinleri, Grek ve Roma dinlerinden çok daha sonraki bir döneme ait ise de, daha başından, Tötonların […]

ROMA DİNİ

Her ne Kadar Romalılar soyca Greklerle akraba ve köken itibariyle dinleri de birbirine bir ölçüde benzer idiyse de siyasi tarih içerisindeki çatallanmalar, şahsi ve içtimai mizaçların farklılığı neredeyse eş zamanlı […]

SOKRATES, PLATON VE DİĞER GREK FİLOZOFLARI

Sokrates’den önce Thales, Pythagoras, Herakleitos, Demokritos ve Protagoras evrenin sırrı ve insan davranışının doğru temeline ulaşmaya boşuna çabalamışlardı ve Protagoras varolanın ve olmayanın yegane miyarının insan şuuru olduğu sonucuna ulaşmıştı. […]

ESKİ GREK DİNİ: TANRILAR

Avrupa’nın Ari dinlerine geldiğimizde, ilk kez, daha önce ana hatları ve umdeleriyle bilgi verdiğimiz herhangi bir bölümden daha tam ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve neredeyse temas edilmemiş bir […]

MODERN PARSİLİK

Tıpkı İngiltere’deki Yahudiler gibi, halk içinde bir halk olan Parsiler nüfuslarının büyüklüğünün çok ötesinde bir tesir ve zenginliğe erişmişler ve bunu korumasını bilmişlerdir. Varlıklarını sürdürme konusundaki direngenlikleri kalıtımın gücüne başka […]

ZERDÜŞT VE ZEND-AVESTA

Zend-Avesta Parsiler (ya da Farisiler) diye tabir ettiğimiz halkın büyük dinî kitap ya da kitaplar toplamasının yaygın adıdır. Bunların ata yurdu İran’dı, fakat yedinci yüzyıldan sonra Müslümanlar karşısında bozguna uğrayınca […]

CAYNACILIK

Caynalar günümüz Hindistan’ında, sayılarından ziyade servetleri ve tesirleri bakımından önemli bir dini topluluktur. Hindistan’daki ticari işlerin yarısının daha çoğu Hindistan’ın kuzeyinde ve batısında ve daha az sayıda güney yarımadada, tüccar […]

MODERN BUDACILIK

  Yayılmacı bir din olarak Budacılık sadece İslam ve Hıristiyanlıkla mukayese edilebilir. Başka hiçbir din kendi asli yurdunun dışında değişik insan toplulukları üzerinde bu denli hâkim olmamıştır; keza başka hiçbir […]

SIDE MENU

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.

    Goodreads

    Sitede arayın

    Bu Siteye abone ol, yazılar E-Posta adresine gelsin.