*1830 yılında  Faraday elektroliz deneyleriyle atomun elektrik yükü taşıyabildiğini göstermiştir.
*1870 lerde William Crooks , Crooks tüplerinde negatif ve pozitif yükleri keşfederek bunlara anot ve katot adını verdi
*1891 yılında  George Jhon Stone Stoney  atomlardaki elektrik yüküne  elektron adı verilmesini önerdi.
*1897 yılında Thomson katot ışın tüpleriyle gerçekleştirdiği deneyler sonucunda elektronun yük/kütle oranını bulmuştur.e/m= -1,76.108 C/g
* Bu formül kullanılarak bir protonun kütlesi 1,67.10-27 kg olarak bulundu.
*1908 yılında Millikan yağ damlaları deneyini yapmış ve elektronun yükünü-1,602.10-19 Coulomb olarak hesaplamıştır. Bu değer e/m denkleminde yerine konularak elektonun kütlesi 9,1096.10-31 kg bulunmuştur.
 Formül   Kısaltmalar  Formülü kim buldu 
 c=v. λ   C=ısık hızı=3.108 m.s-1 / v=frekans / λ= Dalga boyu  Maxwell
 E=n.h.v    E=Enerji / n= Pozitif bir tam sayı / h=planck sabiti =6,62607.10-34 js / v= Frekans[i]  Planck
 1/2mv2=e.Vs  m=elektronun kütlesi/v= elektronun hızı/e=elektronun yükü / Vs= durdurma gerilimi  Einstain
 Vs=k.(v -v0)   Vs= durdurma gerilimi /k=sabit/v=frekans/ v0 =Eşik frekans  Einstain
 rn=n2.a0    rn=Yörünge yarıçapı/ a0=53pm(0.53A)/ n=1,2,3  Bohr
 En=-RH/n2    n=yörünge/ En=Yörüngedeki elektronun enerjisi/-RH=2,179.10-18 J  Bohr
 ΔE=Es-Ei=-RH/ -RH/ =RH(1/ )= 2,179.10-18j(1/ ) 

 

   

 

Bohr

 ΔE=Enerji farkı/ Es=Son enerji /Ei=İlk enerji / ns=Son enerji düzeyi / ni= ilk enerji düzeyi/RH = sabit 
 Vfoton=Ei-Es/h(Yayılma) = Es-Ei/h (Soğurma)  Uyarılmış atomlar bu denklemle frekansı hesaplanabilen fotonlar yayarak, daha düşük enerji seviyelerine geçerler.   Bohr
 En=-Z2RH/n2   Z=proton sayısı /Bu denklemle iyonların enerji seviyeleri hesaplanır.   Bohr
 λ =h/P=h/m.v  λ= Dalga boyu/ h=planck sabiti =6,62607.10-34 js/ P= Fotonun momentumu /m=Taneciğin kütlesi /v= Taneciğin hızı   Broglie
 ΔxΔp≥h/4  Δx=konumdaki belirsizlik/Δp=Momentumdaki belirsizlik/ h=planck sabiti =6,62607.10-34 js   Heisenberg
 λ =2L/n   λ= Dalga boyu/n=tamsayı/L=Boy /n+1=toplam düğüm
 Ek=1/2mv2=m2.v2/2m=p2/2mEk=p2/2m=h2/2m λ2

Ek=h2/2m λ2=h2/2m(2L/n)2=n2.h2/8mL2

 Baş kuantum sayısın

 

Elektron katmanının çekirdeğe olan uzaklığıdır. 1,2,3,4,5 veya K,L,M,N…n=1 de bir alt katman vardır, bu s dir. n=2 de iki alt katman vardır. Bunlar s ve p dir. n=3 de üç tane s,p,d n=4 de s,p,d,f
   

Açısal momentum kuantum sayısı

l

Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı ile oluşan enerji seviyelerindeki değişimi belirtir.l=n-1 kadar değer alır.

n= 1 l=0 0 s      
n=2 l=0,1 0s 1p    
n=3 l=0,1,2 0s 1p 2d  
n=4 l=0,1,2,3 0s 1p 2d 3f
   

 

Manyetik kuantum sayısı

ml

Orbitallerin uzaytaki yönelimlerini belirler. Dış manyetik alanda çeşitli enerji seviyelerine ayrılır.Orbitallerin enerji seviyelerini yükseltici olanlar + , enerji seviyelerini azaltıcı olanlar – ile ifade edilir.Dış manyetik alana dik olanlar orbitallerin enerji seviyeleri değişmediği için 0 ile ifade edilir.ml=2l+1 eşitliği vardır.

n l ml orbital
1 0 0 1s
2 0 0 2s
2 1 -1,0,+1 2p
3 0 0 3s
3 1 -1,0,+1 3p
3 2 -2,-1,0,+1,+2 3d
   

Spin kuantum sayısı

ms

1920 yılında Otto Stern ve Walter Gerlanc tarafından bulundu. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gibi elektronlarda kendi eksenleri etrafında dönmektedirler.Bu olaya spin denir.Bir elektron kendi ekseni etrafında dönerek manyetik alan oluşturur.Aynı orbitalde bulunan iki atomda zıt yönle döndüğü için manyetik alan oluşmaz.ms=+1/2

ms=-1/2

   

Orbitalleri enerjileri

n+l değeri büyük olanın enerjisi fazladır.(Medelung-klechkowski kuralın+l değerleri aynı olanlarda n değeri falza olanın enerjisi fazladır.

orbital 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
n+l 1 2 3 3 4 4 5 5

[i]  Bilgiler zamanla güncellenecektir. Yeni formüller için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Konunun pdf uzantılı halini bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.