Bir aerojel seramik köpüğüdür. Büyük dayanımıyla birleşen düşük yoğunluğu ve düşük ısı iletkenliği onu ideal bir yalıtkan malzeme yapar. Burada ince bir parça üç renkli kalemi bir alevin ısısından korumaktadır. Aerojeller Mars Rover’i (Marsa inen ilk robot) yalıtmada kullanıldı.

Bazı silisyum diokstt seramiklerinde kullanılan bir yol sol-jel işlemidir. Bu işlemde bir organik silisyum bileşiği alkol gibi bir çözücüde çözünür ve bu bileşiği ağ örgülü yapıdaki bir polimere dönüştürmek üzere hidrate çapraz bağları oluşturmak için su eklenir. Jel donduğunda birçok çapraz bağ oluşur. Bu çapraz bağlar, kırılgan seramiklerdeki kırılmaları renkleyen ince çatlaklara sahip dayanıklı ve kuvvetli bir yapı oluşturur. Eğer çözücü yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçlarda uzaklaştırılırsa havanın yoğunluğuyla aynı fakat iyi bir yalıtkan olan bir aerojel (kan sünger) oluşur. Sentez boyunca tanecik büyüklüğünü ve şeklini kontrol etmek için gerekli özen gösterilirse mürekkep ve kaplamalarda kullanılan bazı TiO2, ve SiO2, nano tanecikleri sol-jel işlemiyle hazırlanabilir.
Yüksek sıcaklıklarda seramik malzemelerin kararlılığı onları fırın astarı olarak elverişli yapar ve ısıya dayanıklı seramik otomobil motorlarında kullanımına ilgiyi artırır. Halen tipik bir otomobil buji, basınç ve titreşim algılayıcıları, fren balatası, katalitik konverrörler, ısı ve elektrik yalınmı gibi amaçlarla kullanılan yaklaşık .55 kg kadar seramik malzeme içerir. Bazı yakıt hücrelerinde küçük bir miktar kalsiyum oksit içeren zirkonya (ZrO2) gibi katı elektrotlar kullanılır. Zirkonya elektrik yalıtkanıdır ve elektronların iletilmesine izin vermezken oksit iyonlarını iletir.