Projenin Amacı: Kullanılan hammaddeleri farklı maddelere dönüştürerek enerji tasarrufu elde etmek

 

  1. Adım: Durumu belirle: Problem, gereksinim veya istek nedir?

 

Son 25 yıl içinde bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden yapılan büyük hamlelerin baş döndürücü bir hızla artması sonucu tabiattaki dengeye yapılmış olan müdahaleler kendi geleceğimiz için büyük engeller teşkil etmektedir. Bunlardan birisi de sanayileşme çerçevesinde yapılan mandıra ve çiftlik üreticiliğidir. Burada oluşan problemlerin başında mandıra ve çiftliklerden dökülen artıkların çiftlik ve mandıra civarına düşen yağmur sularının döküldüğü akarsularda, nehirlerde, göllerde önemli kirlenmelere sebep olmaktadır.

 

Tükettiğimiz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek azda olsa engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Bir örnek vermek gerekirse yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35’e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

Çöpteki nesneleri ham madde olarak kullandığımız vakit çevre kirliliğinin her geçen gün artmasını da önleyebiliriz. Hurda kâğıdı tekrar kâğıt imalatında kullandığımızda hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltıyoruz. Örneğin bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesini engelleyebiliyoruz. Öyleyse, çevremize- doğaya, ülke ekonomisine ve de kendimize olan sorumluluğumuzdan dolayı günümüzde hepimizin yeniden dönüşüm projesi içinde yer alması gerekmektedir.

  1. Adım: Ön tasarım yap.

 

a) Gerekli malzeme ve araç gereçleri belirle:

 

àBir miktar bozulmuş süt àBir miktar sönmüş kireç àSodyum Silikat

àÇaydanlık takımı àBir parça bez àMatkap uçları

àVida ve somunàKol yapımı için demir çubukàÇark yapımı için metal parça àMatkap

 

b)En uygun çözümü seç ve bunun nasıl yapılacağına karar ver.

 

  1. Bir çaydanlık alınarak çaydanlığın dibine dört büyük delik açılır. Çaydanlığın tabanına sütü süzecek bir bez parçası yerleştirilir. Bez parçasının çark tarafından toplanmasını önlemek amacıyla bir plastik parçası çaydanlığın dibine vidayla sabitlenir. Çaydanlığın kapağına karıştırmayı sağlayacak bir kol ve ucuna da bir çark yerleştirilir.

 

  1. Bozulmuş süt çaydanlığa boşaltılır. Bir müddet sütün süzülmesi beklenir. Pıhtılaşan kısım çaydanlığın tabanında kalırken, sulu kısım alttaki çaydanlığa iner.

 

3.Pıhtılaşan süte Kalsiyum Hidroksit ve Sodyum Hidroksit veya Sodyum Silikat eklenir. Çaydanlığa takılı kol yardımıyla karıştırma işlemi gerçekleştirilir.

 

 

 c) Seçilen çözümü çizerek somutlaştır.

 

  1. Adım: Ön uygulamayı sına sonuçları değerlendir ve karar ver.

 

On uygulamadan modelin istenilen sonuçları verdiği görüldü. Karışımla elde edilen yapıştırıcının kâğıtları yapıştırdığı gözlendi. Kullanılan sütün pastörize süt olması durumunda süzülme işleminin daha geç gerçekleştiği denemeler sonucunda anlaşıldı. Kullanılan sütün pastörize süt olmamasına karar verildi.

Sonuç olarak bozulmuş sütler inorganik maddelerle karıştırılarak çevreye zarar vermeyen ve kokmayan yapıştırıcılar elde edilebilir.

 

Tüm hakları saklıdır. Kopyalanıp çoğaltılamaz, not alınıp uygulanabilir.

 

hasanfirat.com