Projenin Adı: Dijital Termometre

 

Borulardan geçen sıvıların anlık sıcaklığını gösteren dijital termometre

 

Projenin Amacı:  Ek bir enerji kaynağı kullanmadan banyo ve mutfaklarda musluktan akan suyun anlık sıcaklığını tespit ederek istenilen sıcaklık derecesine ayarlanmasını sağlamak, bunun yanı sıra fabrika vb. gibi işletmelerde borulardan geçen akışkanların anlık sıcaklığının tespitini kolaylaştırmak.

 

 1. Adım: Durumu belirle: Problem, gereksinim veya istek nedir?

 

Bilim ve teknolojinin, takip edilmesi hayli zor olan bir hızla geliştiği günümüzde; bu gelişmenin temelini oluşturan en büyük etmen elbette ki enerjidir. Günümüzdeki savaşların, toplumlar arası çatışmaların ve birçok olumsuz durumun temelinde yatan bu etmen, bilimin ışığında toplumların yeni teknolojiler üretmesine ve yaşam standartlarını yükseltmesine olanak sağlamıştır. Bilime gerekli önemi veren, enerjiyi kullanma stratejilerini iyi belirleyen, teknolojiyi bu stratejilere uygun olarak kullanabilen toplumlar her zaman diğerlerinden daha üstün bir konuma ve güce sahip olmuşlardır. Günümüzde de bu durumun canlı örnekleri mevcut olmakla birlikte enerji kaynaklarına sahip olma çabası her zamankinden daha ciddi bir hal almıştır.

 

Özellikle banyolarda akan suyun sıcaklığını ayarlayabilmek son derece zordur. Bunun için kullanılan su ısıtma cihazlarında suyun sıcaklığını ayarlama el ile yapılmaktadır. Ancak bu durumda da sıcaklık değeri tam olarak belirlenemeyip yalnızca derimizle hissedilebilmekte ve ona göre karar verilebilmektedir. Bu projede de yukarıdaki problemleri çözmeye yönelik bir cihaz geliştirilmiştir.

 

 

 1. Adım: Ön tasarım yap

 

 1. a) Gerekli malzeme ve araç gereçleri belirle:

 

 • Bir adet eski ya da bozuk bir su sayacı
 • Bir adet senkron motor (Biz CD sürücülerin kapağını açıp kapatmada kullanılan motoru kullandık)
 • Bir adet zener diyot (motordan elde edilen gerilimi sabitlemek için)
 • Bir adet dijital termometre

 

 1. b) En uygun çözümü seç ve bunun nasıl yapılacağına karar ver

 

 

 

Yapılacak proje için en uygun çözüm yolu su sayacının içinde bulunan türbin yatağını kullanarak bir nozzle (su jeti: suyun akış hızını artıran oldukça dar uçlu bir parça) yardımıyla türbini çevirmek ve türbinin bağlı olduğu mili uygun bir sızdırmazlık sistemiyle motor miline bağlayarak elektrik enerjisi elde etmektir. Bu sistem basitçe aşağıdaki çizimde gösterilmiştir.

 

 

 1. c) Seçilen çözümü çizerek somutlaştır

 

 

 1. Adım: Ön uygulamayı sına, sonuçları değerlendir ve karar ver

On uygulama aynı ortamda birkaç kez denenerek o an için herhangi bir sorun olmadığı görüldü. Bu projeye yönelik diğer sorunlar ise şu şekildeydi:

 

 1. Projede kullanılacak malzemelerin temininin zor ve yüksek maliyetli olması. Örneğin; kullanılan dijital termometre devresi önce Trabzon’da yaptırılmak istenmiş ancak 90 TL gibi yüksek bir fiyatla karşılaşılmıştır. Bunun sebebi bu şehirde bu işi yapabilecek yeterliliğe sahip insanların çok az sayıda olması ve bu insanların da öğrencilere karşı izledikleri çıkarcı tutumlardır.

 

 1. Zaman yetersizliği. Proje sürecinde başvurulan ilk çözüm yolunda sızdırmazlık sorunun da çözülmüş olmasına rağmen kullanılacak malzemelerin bir kısmı başka şehirlerden temin edilmek zorunda kalınmıştır. Bu durum, gereken zamanın uzamasına neden olmuş ve en son gerekli olan özel sızdırmazlık contasının nerede üretildiği ve nereden temin edileceği bulunamadığından (ki bulunsa bile başka şehirden getirtmek en az iki gün alacağından) proje teslim tarihinden önce çözüm yolu değiştirilmiştir.

 

 

Tüm bu olumsuzlukların yanında asıl amacın bu deneyimi yaşamamız olduğu ve yapılacak değerlendirmenin yalnızca ürünü değil, süreci kapsadığı düşünüldüğünde yaptığımız tüm çalışmaların asıl amacına ulaştığını gördük.

 

 

 

Tüm hakları saklıdır. Kopyalanıp çoğaltılamaz, not alınıp uygulanabilir.

 

hasanfirat.com