Kendimi tek bir cümleyle anlatmak istersem 

‘Lakin tek korkum yarın ölebilirim kendimi tanıyamadan.’

imza